2019.03.25 posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu – STRAJK NAUCZYCIELI

W dniu 25.03.2019 miało miejsce posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu w sprawie sytuacji błońskich placówek oświatowych w związku z planowanym strajkiem.
Najistotniejsze konkluzje:
1. We wszystkich placówkach zadeklarowano przystąpienie do strajku.
2. Dyrektorzy placówek dołożą wszelkich starań, by planowane w dniach 10-12 kwietnia egzaminy gimnazjalne odbyły się.
3. Do strajku można przystąpić jedynie 8 kwietnia. Wycofać można się w każdej chwili strajku, ale dołączyć do niego po 8 kwietnia już nie. 
4. Wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili opinię, iż w całej tej trudnej sytuacji najważniejsze jest dobro dzieci. 
5. Osoby biorące udział w strajku zgodnie z ustawą nie otrzymają wynagrodzenia za dni w których będą brały udział w strajku.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie