2019.03.28 Interpelacja – poprawa bezpieczeństwa – ul. Grodziskiej / Żukówka

Jest w naszym mieście bardzo dużo niebezpiecznych miejsc, w których brakuje infrastruktury drogowej np. pasów, sygnalizacji. Część z tych miejsc podlega bezpośrednio pod zarząd naszej gminy, ponieważ są to miejsca na drogach lokalnych i gminnych. Mamy także miejsca, gdzie zarządcą drogi jest powiat, województwo, a nawet kraj. Jednym z takich niebezpiecznych miejsc są okolice nowo wybudowanego sklepu Biedronka przy ul. Grodziskiej, gdzie nie ma chodnika, pasów itd., natomiast jest gigantyczny ruch niestety z przewagą samochodów ciężarowych. W dniu 28.03 złożyłam do UM interpelację, z prośbą o podjęcie działań, by poprawić bezpieczeństwo nas mieszkańców Błonia w tym miejscu. Trzymajmy kciuki, by błoński urząd podjął efektywne działania w sprawie, pomimo że droga 579, to droga wojewódzka, a nie gminna. Dotychczas bowiem często można było usłyszeć wymówki typu “to nie w naszej gestii, bo to nie nasza droga”. Droga nie nasza, ale problem nasz mieszkańców. W dn. 09.04.2019 otrzymałam odpowiedź na interpelacje. W odpowiedzi można przeczytać, że zgłoszony problem był omawiany na spotkaniu z MWZD w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminie Błonie. Niestety jest to ogólna informacja, bez konkretów.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie