Absolutorium dla Burmistrza Błonia – GRATULUJEMY! HITY z sesji Rady Miejskiej!

W dniu 20.06.2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której Burmistrz Błonia otrzymał od Rady Miejskiej wotum zaufania (głosowanie : ZA – 16, PRZECIW- 1, Wstrzymało się – 2). Przyjęto także sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2019 (głosowanie: ZA 19, PRZECIW – 0, Wstrzymało się – 0). Głosowano również nad udzieleniem Burmistrzowi Błonia absolutorium (ZA 18, PRZECIW – 0, Wstrzymało się – 1). Gratulujemy Panu Burmistrzowi otrzymania od Rady Miejskiej w Błoniu wotum zaufania i absolutorium za rok 2019.

W trakcie sesji odbyła się debata nad przygotowanym przez Burmistrza RAPORTEM O STANIE GMINY za ok 2019. Głos w debacie zabrało ośmioro radnych z obecnych na sesji dziewiętnastu. Prezentujemy wszystkie wypowiedzi radnych.

Wspomniane w tytule HITY znajdziecie na dole wpisu:)

Radna Marzena Cichewicz wyraziła konstruktywną ocenę wskazując na nieczytelność raportu, brak mierników w raporcie, błędy oraz liczne przekopiowania z innych dokumentów w większości zamieszczanych na stronie gminy i w BIP Błonia.

Radna Irena Waśniewska wyraziła swoją opinię w sprawie raportu, zwracając uwagę na brak w nim słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń.

Radny Konrad Janowski dokonał analizy raportu wskazując w nim wiele błędów, przekopiowań z innych dokumentów, braków merytorycznych, dużej ilości enigmatycznych zapisów oraz wpisów dotyczących ubiegłych lat (a raport przecież dotyczył roku 2019).

Radny Tomasz Wiśniewski wskazał brak w raporcie informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Błońskiej, którego jest Prezesem.

Radny Jacek Cieślak poparł propozycję udzielenia pomocy Burmistrzowi, polegającej na utworzeniu przez Radę Miejską wzoru (draftu) raportu z wytycznymi.

Radny Grzegorz Olędzki wskazał na brak w raporcie informacji o działaniach dotyczących m.in. budowy wiaduktu w Błoniu oraz braku informacji o działaniach w sprawie II strefy ZTM dla Błonia.

Radna Grażyna Laskowska zadała pytanie dotyczące obwodnicy wschodniej.

Radny Jakub Bargieł zaproponował zrobienie swoistego podsumowania z raportu, które byłoby czytelne dla mieszkańców.

Podsumowując sam raport. Został on przygotowany w sposób nieczytelny dla mieszkańców. Zawiera liczne błędy, enigmatyczne zapisy, skopiowane z różnych miejsc dane bez odniesień i mierników, które pokazałyby słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagrożenia. Być może wyjaśnienia udzielone przez radną Cichewicz Burmistrzowi, czym jest raport i DLA KOGO powinien być sporządzany sprawią, że w przyszłym roku raport będzie rzetelnym dokumentem opisującym stan gminy Błonie, a nie w części kopią raportu z roku 2018, danych z BIP i długoletniej strategii gminy. Czego Burmistrzowi i nam wszystkim życzymy.  

Kto według ustawodawcy jest adresatem raportu o stanie gminy wyjaśnia Burmistrzowi radna Marzena Cichewicz.

HITEM debaty są dwie wypowiedzi radnych Janowskiego i Cichewicz oraz odpowiedzi Burmistrza.

HIT NR 1 – Czy informacja o marmurze jest potrzebna w raporcie o stanie gminy? Ano jest:

HIT NR 2Czy można być zadowolonym ze skrytykowanego raportu pełnego błędów, nieczytelnego, w którym dla zwiększenia objętości wypisuje się na ponad 20 stron tytuły podjętych uchwał i ogłoszonych zarządzeń, w którym brak jest mierników i ważnych dla mieszkańców informacji? – odpowiedź brzmi TAK.

Wszystkie nasze nagrania z sesji i nie tylko, znajdziecie na naszym kanale YT: https://www.youtube.com/channel/UCmLN5qWUbiFP_3yGyfc_rOw

Całe nagranie z sesji z dn. 2020.06.29:

https://youtu.be/HCE5LZej8ZA

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie