Boże Ciało 2024 Błonie

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało, to katolickie święto nakazane. Jedno z ważniejszych świąt liturgicznym kościoła katolickiego, ku czci Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość Bożego Ciała wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się w wiekach średnich w Kościele zachodnim. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liege) 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320.

W Polsce głównym punktem obchodów święta Bożego Ciała jest procesja eucharystyczna ulicami miast, gdzie kapłan niesie ozdobną Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a nad nią niesiony jest baldachim. Procesje są niezwykle barwne i radosne. Dzieci pierwszokomunijne sypią świeże kwiaty, a pozostali wierni śpiewają pieśni eucharystyczne, niosąc ruchome ołtarze, chorągwie i sztandary i modląc się przed ołtarzami, które są specjalnie na tą uroczystość budowane na trasie procesji. Święto Bożego Ciała, jest przede wszystkim okazją do tego, by obecność Jezusa w tajemnicy Eucharystii pośród swojego ludu uczynić świadectwem dla innych.

Boże Ciało w Błoniu, to dzień, który pokazuje, że mimo upływu czasu i zmieniających się realiów, tradycja i wspólnota pozostają fundamentem naszej lokalnej, błońskiej, katolickiej, tożsamości.

Boże Ciało w Błoniu – tekst  redakcja PIN, fot. Iwona Kępka:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie