C.D. sprawy dotyczącej wygaszenia mandatów radnych.

Ostatnio informowaliśmy, że na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dn. 13.05.2019 Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi na pismo Wojewody z dn. 29.04.2019 przygotował propozycję odpowiedzi, która została przez radnych (nie jednogłośnie) przyjęta i w przyjętym brzmieniu wysłana do Wojewody Mazowieckiego.

W piśmie Przewodniczącego z dn. 13.05.2019 można przeczytać, iż sugeruje Wojewodzie, by ten odsłuchał sobie nagranie z sesji RM z dn. 08.04.2019, a wszystkiego się dowie w przedmiotowej sprawie. Jednoznacznie Przewodniczący wyraził także swoje stanowisko dotyczące przesłania Wojewodzie zgromadzonych przez RM dokumentów dotyczących sprawy, co miało miejsce na sesji w dn. 13.05.2019 – w skrócie, niczego nie wyślemy (szczegóły w streszczeniu z sesji oraz w nagraniu z sesji RM z dn. 13.05).

W odpowiedzi na pismo z dn. 13.05.2019 wysłane przez Przewodniczącego RM do Wojewody, Wojewoda wysyła do Przewodniczącego kolejne pismo z dn. 20.05.2019 prosząc o przesłanie zgromadzonych dokumentów w sprawie w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. pisma.

Poniżej pismo Przewodniczącego RM do Wojewody i Pismo od Wojewody.

Nasze poprzednie wpisy dotyczące sprawy mandatów znajdziecie w odnośnikach:
http://projektblonie.pl/2019-maj-co-z-wnioskami-o-wygaszenie-mandatow-niektorym-radnym/ oraz
http://projektblonie.pl/c-d-mandaty-radnych/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie