Mamy dobre informacje. W Passie będzie kładka dla pieszych

Po licznych staraniach, unieważnionych przetargach, interpelacjach, pytaniach i pismach w końcu możemy przekazać dobrą informację dla mieszkańców Passu.

Do 31.10.2019 ma powstać kładka dla pieszych! Bardzo się cieszymy, że poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. Urząd otrzymał 2 oferty w odpowiedzi na postępowanie przetargowe. Koszty jakie urząd na realizację tej inwestycji przeznaczał to 350 tyś zł. Jedna z ofert zbliżona jest cenowo 377 tyś. zł. do zakładanych wydatków. Brakuje jednak około 30 tyś. zł. I tu wkracza do akcji błońska Pani Skarbnik. Znajduję brakujące 30 tyś. zł., a Rada Miejska w dniu 27.05.2019 będzie głosowała nad zmianą w uchwale budżetowej na rok 2019, między innymi o zwiększenie wydatków o 30 tyś. zł na inwestycję dotyczącą “budowy kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy w miejscowości Pass”.

Teraz pozostaje oficjalne sporządzenie protokołu z wyboru oferty i umieszczenie go w BIP oraz podpisane umowy z wykonawcą. Trzymamy kciuki za naszych urzędników, by jak najszybciej umowa została podpisana, a wykonawca mógł rozpocząć inwestycję.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie