Co z błońskim TARGIEM?

Handel w Błoniu na placach targowych swoje początki datuje w końcówce XV w. Praktycznie przez cały okres, aż do naszych czasów “tradycja” ta jest kultywowana. Jest to nasze dziedzictwo historyczne, nas Błoniaków.

Zwracacie się do nas w ostatnim czasie z pytaniami, czy to prawda, że targ ma być zlikwidowany, zamknięty, przeniesiony itp. Poprosiliśmy naszą radną Marzenę Cichwewicz o zweryfikowanie tych pogłosek u źródła.

Uspokajamy, targ nie zniknie. Owszem planowana jest zmiana związana z budową drogi na potrzeby dojazdu do nowo powstających bloków usytuowanych za targiem, na działce przy stacji paliw Orlen. Przedłużona zostanie ul. Narutowicza, aż do nowo powstających bloków. Budowę tego przedłużenia/ drogi/ul. Narutowicza wykona developer na swój koszt. Lewa część, patrząc od obecnego wejścia zostanie zamieniona na parking, który także na swój koszt wykona developer realizujący budowę bloków. Stragany z tej części przeniesione zostaną na prawą stronę targu. Planowana jest także modernizacja placu targowego, uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Kiedy nastąpią opisane zmiany? To uzależnione jest od developera, kiedy będzie gotowy do rozpoczęcia prac związane z budową/przebudowa ul. Narutowicza oraz od Urzędu Miasta (w zakresie prawej strony targu i jego modernizacji), kiedy pozyska i czy pozyska środki zewnętrzne na ten cel. Konkretnej daty dotyczącej rozpoczęcia prac związanych z przebudową ul. Narutowicza (jej przedłużeniem do nowych bloków) Marzena nie uzyskała w informacjach z błońskiego urzędu.

Dobrze, że targ nie zniknie z mapy Błonia, chociaż pewnie niektóre osoby podpisałyby się pod jego likwidacją. Słyszeliśmy głosy i opinie (nawet niektórych radnych), że nie jest potrzebny, ponieważ handlują na nim handlarze, a nie rolnicy, którzy sami produkują produkty oferowane na straganach. To nie do końca jest prawda. Są rolnicy i ogrodnicy sprzedający swoje płody. Owszem, są także handlarze, rzemieślnicy itd., ale targ, to błońska tradycja, charakter naszego miasta. Życzymy błońskim urzędnikom rychłego pozyskania środków na modernizację, by warunki pracy na targu błońskim przypominały warunki z XXI w, a nie z XV w.

Jak dawniej wyglądał błoński targ pokazują poniższe zdjęcia. Skany zdjęć pochodzą z książki “Błonie na dawnej fotografii” pod redakcją Romana Nowoszewskiego wydanej w 2005r.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie