Kiedy nastąpi przyłączenia Błonia do II strefy ZTM?

Dlaczego od 2014 roku pomimo położonej na gminny stół oferty z ZTM i środków dostępnych na ten cel w budżecie gminnym i budżecie Warszawy Burmistrz  Błonia nie podpisał umowy?

Dlaczego od 2014 roku do 2018 Burmistrz Błonia w sprawie przyłączenia naszej gminy kompletnie nic nie robił, oprócz jednego pisma do Prezydenta Warszawy?

Dlaczego z uporem Burmistrz Błonia na sesjach Rady Miejskiej powtarza, że przyłączenie naszej gminy do II strefy zależy wyłącznie od woli politycznej Prezydenta Warszawy?

Logiczna odpowiedź nasuwa się sama, chyba nie chce przyłączyć gminy do II strefy, dlatego też nigdy od 2014 r nie wnioskował i nie ujął w WPF i budżetach gminnych środków na ten cel.

Prawda jednak może być też taka, że chyba Burmistrz Błonia kieruje pisma w nieodpowiednie miejsca. Faktem jest, że to ZTM i Rada Warszawy, a nie Prezydent Warszawy inicjuje proces włączenie naszej (czy jakiejkolwiek innej) gminy do II strefy. I to Burmistrz Błonia, a nie radna błońska, radni błońscy, czy jakiekolwiek stowarzyszenie ma prawną możliwości, by w tego typu sprawach działać.

Potwierdzają to dokumenty, które publikowaliśmy na naszej stronie we wpisach dotyczących II strefy ZTM oraz m.in. ostatnie pismo jakie otrzymaliśmy z Urzędu M.St. Warszawy, a w którym czarno na białym jest napisane, kto za co odpowiada, kto i do kogo i z czym powinien w sprawie wystąpić.

Uważnie słuchamy wypowiedzi i patrzymy na działania Burmistrza Błonia w tej sprawie (i nie tylko tej) i będziemy to robić nieustannie. II strefa w Błoniu w czystej postaci, a nie substytutów jest oczekiwanym od lat rozwiązaniem postulowanym przez mieszkańców, a przede wszystkim niespełnioną wieloletnią obietnicą wyborczą Burmistrza Błonia. Ile razy można jeszcze coś obiecać mieszkańcom i nie dotrzymać słowa?

Zobaczymy już 3.02.2020 na sesji Rady Miejskiej, czy cokolwiek dalej w sprawie zrobił Pan Burmistrz czy w dalszym ciągu czeka na odpowiedź od Prezydenta Warszawy na pismo z lutego 2019 r i na pismo z grudnia 2019 r. które wysłał pod naciskiem radnej ponownie do Prezydenta Warszawy.

Niepokojące w naszej ocenie jest również to, że często z ust Burmistrza Błonia padają stwierdzenia dalece odbiegające od rzeczywistości. To martwi i zastanawia jednocześnie. Przykładów znajdziecie wiele w wypowiedziach Burmistrza podczas sesji Rad Miejskich.

Reasumując Burmistrz Błonia posiada wszelkie umocowania prawne, by skutecznie wprowadzić nasze miasto i gminę o II strefy ZTM. Rada Miejska w Błoniu powinna w pierwszej kolejności reprezentować interesy mieszkańców, realizować oczekiwania mieszkańców i wywiązywać się ze złożonych obietnic. My mieszkańcy tego żądamy.

Część korespondencji w tej sprawie – aby powiększyć zdjęcie kliknij prawym klawiszem myszy i otwórz w nowej karcie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie