Co z II strefą biletową ZTM dla Błonia?

Dotychczasowy bieg sprawy przedstawia się następująco:

1. Rok 2009 Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Błonie umów i porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznego transportu zbiorowego we współpracy z Warszawą  (Uchwała 272/2009 z dn. 06.07.2009). Burmistrz uchwałą tą, dostaje zielone światło, aby podpisać porozumienie i włączyć gminę Błonie do II strefy ZTM Warszawa.

2. Rok 2014 Burmistrz obiecuje, jako trzeci z najważniejszych punktów w swoim programie wyborczym, włączenie gminy Błonie do II strefy. Otrzymuje również w 2014 r. z ZTM ofertę na przyłączenie naszej gminy do II strefy. Umowy nie podpisuje. II strefy jak nie było, tak nie ma.

Od 2014/2015 Błonie mogło być objęte II strefą ZTM. Poniżej w linku oferta z ZTM dla gminy Błonie z 2014 r:

3. Rok 2018 Burmistrz ponownie w kampanii wyborczej obiecuje włączenie gminy Błonie do II strefy ZTM. I dalej nic w sprawie się nie dzieje.

4. Rok 2019 – w lutym Burmistrz wysyła list w sprawie II strefy do Prezydenta Trzaskowskiego. Czeka na odpowiedz do listopada, nie robiąc nic więcej w sprawie. Odpowiedzi w dalszym ciągu nie ma.

Radna Marzena Cichewicz w 2019 roku na każdej sesji Rady Miejskiej jako jedyna radna zadaje pytania w sprawie II strefy. Organizuje dwie petycje – w lutym i we wrześniu 2019 w sprawie przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM, uzyskując dla każdej z nich ponad 1000 głosów poparcia. Przekazuje także list otwarty do Burmistrza. Pozyskuje ofertę dla gminy Błonie z ZTM (roczny koszt dla naszej gminy to 2 376 343,14 zł)

Składa wniosek do Burmistrza o zabezpieczenie środków na realizację porozumienia w 2020 r.

Wysyła pismo do Radnych Warszawy i Prezydenta Warszawy w sprawie przyłączenia gminy Błonie do II strefy biletowej.

Co teraz z II strefą? Czy w dalszym ciągu II strefa będzie wyłącznie obiecanką? Czy może w końcu potraktuje Pan Burmistrz poważnie mieszkańców gminy i zrealizuje obiecane od lat przyłączenie naszej gminy do II strefy biletowej ZTM? Koszt ponad 2 mln zł w budżecie oscylującym na poziomie ok. 150 mln zł nie stanowi chyba kosztu krytycznego, który może spowodować bankructwo gminy.  Mieszkańcy gminy Błonie od lat czekają na II strefę. Nie można wyłącznie obiecywać, trzeba dotrzymywać słowa i obietnic.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dn. 18.11.2019 ten temat będzie poruszony ponownie. Przedstawimy Wam relacje.  

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie