Co z II strefą ZTM dla Błonia?

Od początku obecnej kadencji Rady Miejskiej “wałkowany” jest przez Radną Marzenę Cichewicz temat dotyczący przyłączenia gminy Błonie do II strefy biletowej ZTM. W dn. 03.02.2020 podczas sesji Rady Miejskiej na pytanie radnej skierowane do Burmistrza, czy zostało wysłane w końcu zapytanie/prośba do ZTM o sporządzenie oferty cenowej dla gminy Błonie w przedmiotowej sprawie, padła odpowiedź TAK.

W międzyczasie wyjaśniła się też kwestia alternatywnego rozwiązania, podnoszonego, jako kontrargument do propozycji włączenia naszej gminy do II strefy ZTM, którą preferowali i naciskali na nią zarówno Pan Burmistrz jak i większość radnych jego komitetu wyborczego i radni Forum,  tj. alternatywne rozwiązanie/propozycja dotycząca dopłat do biletów PKP przez gminę dla mieszkańców zameldowanych w na terenie gminy Błonie i płacących podatki PIT do US Warszawa Bielany, które miało być uwzględnione w „karcie Błoniaka”, jak wiemy, rozwiązanie to nie zostało do karty w ogóle zaproponowane, tym samym ostatecznie w projekcie karty nie zostało przyjęte.

W chwili obecnej, w dobie epidemii koronawirusa, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Mówiąc wprost, nie ma szans na to, by w 2020 r. przyłączyć naszą gminę do II strefy biletowej ZTM, ponieważ ZTM nie jest w stanie przedstawić oferty, co wynika z pisma przesłanego do błońskiego Urzędu Miasta.

Możemy sobie pomarzyć, ja kto byłoby pięknie być w II strefie ZTM, korzystać z udogodnień jak pozostałe wszystkie gminy powiatu warszawskiego zachodniego (bo tylko my jako gmina w powiecie nie mamy II strefy) albo ubolewać, że przez tyle lat nie udało się zrealizować obietnic lub cierpliwie czekać, aż minie epidemia i jednak oferta zostanie przez urząd błoński pozyskana.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie