Podziękowania od rodziny Pływaczewskich!

Przekazujemy w imieniu Pana Andrzeja Pływaczewskiego gorące podziękowania Wszystkim, którzy okazali serce, pomoc i wsparcie dla jego rodziny po pożarze, jaki ich doświadczył 29 marca 2020 r.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie