Co z II strefą ZTM dla Błonia?

Marzena Cichewicz na każdej sesji Rady Miejskiej zadaje zawsze m.in. jedno pytanie “w skrócie: II strefa, jak postępy w sprawie?”

Do tej pory, działania ze strony Urzędu Miasta w tej sprawie oceniamy bardzo negatywie. Działań brak!

Na Sesji Rady Miejskiej w dn. 09.09.2019 Marzena przekazała Radnym i Panu Burmistrzowi informacje jakie uzyskała w ZTM. Koniecznie obejrzyjcie film poniżej.

Ponadto, nasza radna skierowała do Pana Burmistrza wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2020 r. kwoty ok.4,5 mln zł na zabezpieczenie ewentualnej przyszłej umowy z ZTM.

Aby przyłączyć Miasto i Gminę Błonie do II strefy biletowej, ZTM precyzuje jasno swoje wymagania: gmina musi mieć zabezpieczone środki na potrzebę realizacji umowy oraz Koleje Mazowieckie nie mogą podnieść cen za przyłączenie Błonia do głównej umowy dotyczącej obsługi Warszawy i gmin należących już do II strefy. Stąd pismo Marzeny skierowane do Pana Marszałka Struzika i Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zastanawiające jest, dlaczego obecnie, tylko jedna radna podejmuje działania w tej sprawie? Dlaczego Radni, którzy już w 2014 r. w programach wyborczych do samorządu głosili hasło przyłączenie Błonia do II strefy w tej chwili nie robią nic w sprawie? Podobnie było w 2018 r. cały Komitet Wyborczy Zenona Reszki umieścił jako trzeci ważny punkt programu hasło dotyczące przyłączenia naszej gminy do II strefy. Czy to tylko hasła wyborcze? Działań, starań i zrozumienia potrzeb niestety brak. Warto byście zapytali się waszych radnych, na których oddaliście głos, co zrobili do tej pory w sprawie II strefy.

Z programów wyborczych KWZR z 2014 r. i 2018 r.

Już w 2014 r. Błonie mogło być w II strefie ZTM. Niestety, II strefa to dla większości Radnych wyłącznie kiełbasa wyborcza, granie na emocjach i portfelach mieszkańców. Również i Pan Burmistrz nie wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych. Mandat zaufania w tej konkretnej sprawie wygasł!

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie