Co z TARGIEM w Błoniu?

Już w styczniu tego roku (nasz wpis z dn.23.01.2020), wobec pojawiających się w przestrzeni społecznej informacji o likwidacji błońskiego targu, napisaliśmy na łamach naszego portalu wyjaśnienia bazujące na informacjach, jakie przekazane zostały przez Urząd Miejski Radnym Rady Miejskiej. Z informacji tych wynikało, że targ nie będzie likwidowany w całości, a zlikwidowana zostanie wyłącznie jego część i przeznaczona na potrzeby budowy parkingu i drogi do inwestycji developerskiej realizowanej na tyłach targu, tzw. przebudowa ulicy Narutowicza.

Podobne informacje posiadali także dzierżawcy gruntów, którzy pracują na targu oferując mieszkańcom mięso, wędliny w budkach usytuowanych w części targu, tej przeznaczonej do likwidacji.

Dzierżawcy wiedzieli, że planowana jest inwestycja dotycząca przedłużenia ulicy Narutowicza. Już w styczniu 2019 roku otrzymali w tej sprawie pismo, w którym Burmistrz zapewnił, że dzierżawcom zostanie zaproponowane nowe miejsce pod pawilony handlowe. Dzierżawcy w ślad za otrzymanym w styczniu pismem odbyli dwa spotkania z Panem Burmistrzem i z Dyrektorem ZUK. Podczas tych spotkań wyjaśniano sytuację i po raz kolejny potwierdzono, że będzie możliwość przeniesienia pawilonów na nowe miejsce, w przypadku, kiedy inwestycja dotycząca przedłużenia ulicy Narutowicza na potrzeby budowy drogi dojazdowej do bloków będzie bliska realizacji. Dzierżawcy spokojnie czekali na rozwój wypadków. Pismo z dnia 09.01.2019, poniżej:

Rok 2019 dobiegł końca, żadne informacje o wypowiedzeniu umów dzierżawy gruntów w 2019 roku nie trafiły do dzierżawców. Sytuacja uległa zmianie, kiedy ruszyła inwestycja deweloperska i zaczęto budować bloki, do których w chwili obecnej nie ma dojazdu.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie “zmiana zasad gry podczas jej trwania”. Dzierżawcy gruntów otrzymali 30.09.2020 pismo z Urzędu Miasta, z którego wynika, że do końca roku mają uprzątnąć dzierżawione miejsca i usunąć pawilony. Nie byłoby nic zaskakującego w tym piśmie, gdyby nie brak w nim informacji, w które nowe miejsce mają przenieść dzierżawcy swoje budki (pawilony handlowe). Okazuje się, że w żadne miejsce. Nie została dzierżawcom zaproponowana żadna alternatywna, nowa lokalizacja.

Mieszkańcy, którzy zaopatrują się w mięso, wędliny, jajka na targu będą teraz musieli przyzwyczaić się do zakupów w marketach, a Dzierżawcy stracą miejsce pracy i dochody. Niektórzy z nich obecni są na naszym targu blisko 30 lat. Tak nie powinno być, powinna być rzetelna informacja i wyjaśnienia. Informacja i wyjaśnienia przedłożone dzierżawcom oraz mieszkańcom Błonia. Niestety standardy komunikacji są od lat niezmienne i nie są one nastawione na przekazywanie mieszkańcom informacji ważnych dla nich społecznie.

Decyzja Burmistrza wycofująca się ze zobowiązania wobec dzierżawców, jest tym bardziej niejasna, gdy weźmiemy pod uwagę to, że dzierżawcy zaproponowali, że są gotowi na swój koszt przenieść pawilony wraz z pokryciem kosztów doprowadzenia prądu i wody do nowych miejsc ich lokalizacji. Niestety ta propozycja pozostała bez odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta.

Z jakiego powodu Burmistrz zmienił decyzję? Czym podyktowana jest taka zmiana? Nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy, jakie plany są poczynione dla pozostałej części targu. Czy targ będzie modernizowany? Czy będzie jego przebudowa, a jeśli tak, to kiedy? Czy na czas przedłużania ulicy Narutowicza targ będzie zamknięty częściowo, czy w całości?

Wobec zaistniałej sytuacji, pozostawieni sami sobie dzierżawcy organizują akcję zbieranie podpisów pod petycją o wyznaczenie im nowych miejsc pod pawilony i dotrzymanie zobowiązania Burmistrza z dn. 09.01.2019. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc, mogą to zrobić pobierając z naszej strony formularz do zbierania podpisów pod petycją. Zebrane podpisy, można przekazać w dni targowe organizatorom, na targu: do budki z wędlinami, do budki z mięsem lub na stanowisku ze słodyczami.

W uzyskaniu dla mieszkańców informacji w sprawie targu pomaga radna Marzena Cichewicz. Skierowała do Pana Burmistrza interpelację. Po otrzymaniu przez nią odpowiedzi, przekażemy Wam informację.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie