Interpelacja radnej Marzeny Cichewicz w sprawie TARGU.

Wobec braku oficjalnych informacji dla mieszkańców ze strony Urzędu Miasta w sprawie likwidacji części targu na potrzeby przebudowy ulicy Nartowicza (budowa parkingu i ulicy dojazdowej do inwestycji deweloperskiej) o wyjaśnienia prosi radna Marzena Cichewicz w interpelacji do Burmistrza.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie