CPK BARANÓW – ruszyły spotkania społecznej rady konsultacyjnej.

Temat dotyczący budowy CPK na terenie gminy Baranów wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Gmina Błonie jako bezpośredni sąsiad gminy Baranów, powinna być z różnych względów zainteresowana sprawą. Nawet jeśli nie jest bezpośrednio interesariuszem w sprawie. Nie wystarczy napisanie sprzeciwu do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy – sprzeciwu dotyczącego lokalizacji CPK na terenie gminy Baranów, ze względu na negatywne oddziaływanie na tereny gminy Błonie. Należałoby czynnie uczestniczyć w procesie konsultacyjnym, chociażby z tego względu, że budowa najprawdopodobniej dojdzie do skutku, a bez zadbania o interes nas mieszkańców gminy Błonie w fazie projektowania i konsultacji będziemy po raz kolejny białą plamą na mapie województwa, tak jak jesteśmy białą plamą na mapie powiatu warszawskiego zachodniego w przypadku II strefy biletowej ZTM.

Przez naszą gminę będzie przebiegać kolej dużych prędkości, która będzie najprawdopodobniej wpisana w infrastrukturę CPK. Dotychczasowe plany dotyczące infrastruktury drogowej dla koncepcji CPK, pokazują, że dla naszej gminy jakiekolwiek rozwiązanie zostanie przyjęte do realizacji, bezpośrednio wpłynie na nas. Jeśli nie zadbamy sami o swoje sprawy teraz , trudno by ktoś to zrobił za nas.

Na błońskiej stronie internetowej oraz w BIP próżno szukać informacji, czy władze Błonia biorą udział w konsultacjach. Jakie jest stanowisko władz, oprócz wspomnianego sprzeciwu. A skoro sprzeciw, którego powodem jest negatywny wpływ na gminę Błonie – to jaki to negatywny wpływ? Czy jesteśmy przygotowani na poradzenie sobie z tym negatywnym wpływem, jeśli CPK stanie się faktem?

25 czerwca 2019 odbyło się w Baranowie pierwsze spotkanie inauguracyjne Społecznej Rady Konsultacyjnej w sprawie CPK, zabrakło na nim w naszej ocenie (chociażby w formie wolnego słuchacza) przedstawicieli błońskich władz.

Relacja ze spotkania:

Polecamy także artykuły na temat CPK zamieszczane na stronach internetowych www.portalsamorządowy.pl oraz www.rynek-lotniczy.pl

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/ruszyla-rada-spoleczna-cpk-trwa-dialog-inwestora-z-mieszkancami-6271.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/centralny-port-komunikacyjny-punkt-konsultacyjny-w-baranowie,108944.html

Artykuł pokazujący wstępne projekty megalotniska
https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/tak-bedzie-wygladac-cpk-mamy-wstepne-projekty-megalotniska-6276.html

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie