Czy po prawie dwóch latach, ktoś zdecyduje się na objęcie lokalu po SUN CAFFE?

Od blisko dwóch lat lokal, w którym mieściło się Sun Caffe stoi pusty i niszczeje. Myszy pewnie grasują po lokalu podgryzając resztki wyposażenia, a sprzęt kumuluje na sobie pokłady kurzu. Jak można przypuszczać, część z tego sprzętu będzie wymagała wymiany.

Jeszcze przed wybuchem pandemii coronawirusa, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kultury, niemrawo brał się za ogłoszenie konkursu. 24.01.2020 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert. Zaproszenie z absurdalnymi wymaganiami (o czym szczegółowo pisaliśmy w styczniu 2020 r.) oraz zaporową ceną za najem. Skutkiem była konieczność zmiany ceny w zaproszeniu. W końcu udało się wyłonić zwycięzcę konkursu. Jednak zwycięzca zrezygnował z prowadzenia lokalu w Błoniu, do czego najbardziej przyczynił się wybuch pandemii covid.

Mamy 30 czerwca 2021 r. Po prawie dwóch latach, ze snu zimowego, a może trafniej covidowego, obudził się pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kultury szef obiektu, ogłaszając w błońskim BIP konkurs i zapraszając potencjalnych najemców do składania ofert na wynajem pomieszczeń po dawnej restauracji Sun Caffe.

Przeanalizowaliśmy treść zaproszenia, regulaminu i umowy w ogłoszonym obecnie konkursie. Po raz kolejny „chciejstwo” i indolencja opatrznie interpretowane pewnie, jako dbanie o interes gminny wzięły górę nad potrzebami mieszkańców. Trudno oprzeć się wrażeniu, że autorzy tworzący dokumenty konkursowe, całkowicie pominęli obecne realia rynku restauracyjnego, a także prawa jakimi rządzi się działalność gospodarcza.

Treść regulaminu konkursu oraz wzór umowy dla laika może wydawać się ok, jednak potencjalnych najemców może skutecznie zniechęci do złożenia oferty.

CENA NAJMU – W zapytaniu z roku 2020 cena najmu 1m2 wymagana była na poziomie nie niższym, niż 36 zł netto, obecnie p.o. dyrektora zaszalał i chce już 45 zł netto, co przy metrażu 232,97 m2 daje koszt miesięczny na poziomie 10 483,65 zł netto (brutto 12 894,89). Cena nie obejmuje kosztów wykorzystania mediów – prądu, wody, wywozu śmieci itd. Przy takich cenach, biorąc i uwzględniając koszty mediów, koszty pracowników, może okazać się, że aby zbilansować je wszystkie, cennik w nowej restauracji będzie przypominał cennik z restauracji posiadającej 3 gwiazdki Michelin.

Równie ciekawym i „zachęcającym” do najmu warunkiem jest zobowiązanie najemcy do wykonania na swój koszt DEDYKOWANEGO WYŁĄCZNIE DLA RESTAURACJI WC i to w miejscu odpowiednim tzn. wskazanym przez wynajmującego. Pytamy, po co? Skoro 4 m dalej na holu w CK są toalety. Czyżby kwestia sprzątania po mieszkańcach Błonia i gościach tak ciążyła CK, że chce oddzielnego kibelka dla samej restauracji? Czy może w planach jest ciągłe zamknięcie kibelków w CK?

Regulamin jest ciekawy, podobnie jak umowa, jest w nim tyle “mądrych zdań”, że można posądzić autora o wybitną nadgorliwość w dbaniu o interes jednostki jaką jest CK. Jednak niejednego psychologa ich treść może pobudzić do głębszych analiz, jak choćby zdanie “Nie dopuszcza się działalności uwłaczającej powadze Centrum Kultury” Jak interpretować ten zapis? Megalomania?

Regulamin w punkcie 4 rozdziału II określa zobowiązania najemcy. Jeden podpunkt odsyła do umowy, która zobowiązania te określa w sposób szczegółowy. Generalnie, zarówno w regulaminie konkursu, jak i w propozycji umowy, zobowiązania i wymagania określone są jedynie wobec najmującego, brak jest zobowiązań i wymagań ze strony wynajmującego. Konstrukcja umowy faworyzuje w sposób zdecydowany wynajmującego, a tym samym nie jest zachowana zasada równowagi stron. A wszystko w imię dbania o interes gminy – czyli o nasz interes, mieszkańców.

KRYTERIA OCENY I WYBORU NAJEMCY.

CENA – obecnie, to 80 pkt. w zeszłym roku było 70 pkt.

Kolejne 10 pkt. można zdobyć za zróżnicowane menu, rozumiane przez wynajmującego, jako oferta gastronomiczna dostosowana do potrzeb rodzin z dziećmi, korzystających z kina, odwiedzających park Bajka oraz ogółu mieszkańców miasta i gminy Błonie. Niepowielanie w 100 % oferty gastronomicznej dostępnej w lokalach na terenie miast i gminy Błonie.

Ostatnie 10 pkt. można zdobyć za proponowany wystrój lokalu, estetykę, kreatywność koncepcji zagospodarowania i funkcjonalność. Co wynajmujący pod tymi pojęciami rozumie, określił w wyjaśnieniach do tego punktu, gdzie czytamy ” w kwestii wystroju wynajmujący oczekuje dostosowania lokalu do potrzeb najemcy, z możliwością wydzielenia miejsca pod realizację kameralnych koncertów, recitali, a ponad to istotnym jest, aby lokal swym charakterem wpasował się w klimat i działalność Centrum Kultury“.

Podsumowując zaproszenie do składania ofert, można stwierdzić, że standardy błońskie są niezmienne od lat. Osoby odpowiedzialne za konstrukcję zaproszenia nie mają zielonego pojęcia o preferencjach i potrzebach gastronomicznych mieszkańców, o rynku restauracyjnym i o obecnej na nim sytuacji, o prowadzeniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony ilość zobowiązań, którym ma się poddać najemca, pozornie dba o interes gminny. Pozornie, ponieważ przy tak skonstruowanych wymaganiach, ingerowaniu ze strony wynajmującego w swobodę prowadzenia działalności, stawianiu się przez wynajmującego w pozycji uprzywilejowanej, trudno będzie znaleźć najemcę. A to skutkować może jednym – lokal będzie stał pusty, niszczał, a mieszkańcom pozostanie kebab.

Zastosowane przy tym konkursie standardy opracowania zasad najmu i zobowiązań najemcy, są delikatnie mówiąc mierne. Godząc się na nie, Burmistrz firmuje ich jakość. Widocznie uważa je za odpowiednie, skoro od lat toleruje kompetencje zarządcze osoby pełniącej obowiązki dyrektora w Centrum Kultury i nie słucha w tej sprawie opinii radnych. Notorycznie bagatelizuje głos radnej K. Mielcarz dopominającej się od ponad 2 lat ogłoszenia konkursu na Dyrektora CK.

Burmistrz ignoruje obowiązujące prawo, które precyzyjnie określa, na jaki czas można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora w jednostkach kultury. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednoznacznie w rozdziale II mówi:

Art. 16a. Powierzenie zarządzania instytucją kultury

Do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury lub art. 16 konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a powierzenie zarządzania instytucją kultury organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż do końca sezonu artystycznego następującego po sezonie, w trakcie którego dyrektor został odwołany albo akt jego powołania wygasł – w przypadku instytucji artystycznej oraz na okres nie dłuższy niż rok – w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

Błońskie standardy w tym zakresie określa Burmistrz – to nie rok, to całe lata. Pełniący obowiązki dyrektora w CK pełni je nieprzerwanie prawie 10 lat. A na pytanie radnej skierowane do Burmistrza “kiedy ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora CK?” – Burmistrz odpowiada “w stosownym czasie“. Czyżby niektóre stanowiska w strukturach samorządu błońskiego były dośmiertne? Najwidoczniej tak, bo nawet zasada “do emeryturki” w tym konkretnym przypadku nie ma zastosowania.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie