Wyniki ankiety dotyczącej MPWiK w Błoniu.

Serdecznie dziękujemy za udział w naszej ankiecie dotyczącej MPWiK w Błoniu.

W naszym badaniu łącznie udział wzięło 274 osoby. Prezentujemy wyniki ankiety:

1.JAKOŚĆ WODY. Czy dostarczana do twojego kranu woda przez MPWiK jest wg. Ciebie dobrej jakości – ( kolor, zapach, twardość). Zaznaczamy, że wg. informacji podanej na stronie spółki – woda spełnia normy ustawowe. Niestety, niektóre parametry wynikające z badań osiągają maksymalne graniczne pułapy.     

Ponad 70% respondentów uważa, że woda jest bardzo twarda. 19,5% osób twierdzi, że woda jest dobrej jakości, natomiast 21,5%, że złej. Po 5,4 % respondentów opowiada się, że albo pije ją prosto z kranu, albo w ogóle nie używa jej do gotowania. Prawie 17% respondentów uważa, że woda jest żółta, a 11 % odczuwa jej nieprzyjemny zapach. 4% uważa, że woda jest czyściutka.

2.ZAPACHY Z OCZYSZCZALNI. Czy zapachy wydobywające się z oczyszczalni są przez Ciebie odczuwalne? Mieszkańcom osiedla przy oczyszczalni, mieszkańcom bloków przy cmentarzu, bardzo często dokucza odór z oczyszczalni. Odór dociera też w inne rejony miasta. Czy nowoczesna oczyszczalnia, odpowiednio zarządzana może być wg. Ciebie nieuciążliwym sąsiedztwem?

Ponad 30% osób nie wie, czy zapachy są dla nich odczuwalne, bo mieszka za daleko oczyszczalni. 4% czuje nieprzyjemny zapach, ale nie wie skąd on pochodzi. 31,5 % osób odczuwa nieprzyjemny zapach. Prawie 15,5% uważa, że oczyszczalnia zawsze będzie uciążliwym sąsiedztwem.

3. CENY USŁUG. Wg. Ciebie ceny usług oferowanych przez MPWiK sa:

Ponad 50% osób, które wzięły udział w ankiecie, uważa, że ceny usług są za wysokie w stosunku do ich jakości. Blisko 29% uważa, że ceny są do zaakceptowania. Ceny przyłączenia do sieci  – 21,5% uważa, że ceny za tą usługę są za wysokie, natomiast prawie 3% ceny te uważa za odpowiednie. Ceny wywozu szamba – za wysokie 10 %, cena niska 1,7%. Cennik usług – czytelny 8%, nieczytelny 7%.

4. JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA. Jeśli mieliście okazję lub potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółki, prosimy o wyrażenie opinii. Jak oceniasz na bazie swoich doświadczeń obsługę twojej osoby i twojej sprawy przez pracowników spółki.

35% osób ocenia pracowników, jako uprzejmych, pomocnych. Jednocześnie przeciwnego zdania jest 16%. Przy załatwianiu spraw w MPWiK 13,5% osób poczuło się jak intruzi, a 8,7% uważa, że obsługa była miła i kompetentna.  17,5 % osób uważa, że załatwienie ich sprawy trwało krótko, 8% że długo. 9,5% uważa, że ich sprawa nie została załatwiona jak należy. Pełen profesjonalizm pracowników deklaruje  blisko 9% osób, jako amatorszczyznę określa 19% respondentów.

5. Czy twoim zdaniem, spółka gminna, jaką jest MPWiK powinna w swoich zadaniach mieć także zadania dotyczące ochrony środowiska?

65% osób uważa, że spółka powinna mieć takie zadanie, 7% że nie. 6% osób uważa, że nie są to kompetencje spółki, natomiast ponad 18% sądziło, że cel ten jest w zadaniach spółki.  

6. Ocena ogólna spółki. Gdybyś miał/ła ocenić spółkę i wystawić jej ocenę – jaka byłaby twoja subiektywna ocena?

Niedostateczna – 21,5%;  Dostateczna – 38,3%;  Dobra – 23,5%,  Bardzo dobra – 11,4%;  Celująca 1,3%;  Nie potrafi tego ocenić 4% respondentów ankiety.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie serdecznie dziękujemy za podzielenie się opiniami i sugestiami.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie