Czy w Błoniu są schrony? Ile gmina wydała na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy?

Dwie INTERPELACJE: w sprawie schronów oraz w sprawie kosztów pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy i strategii długofalowej dotyczącej pomocy.

W świetle wojny na Ukrainie oraz bestialskiej działalności rosyjskiego zbrodniarza, martwimy się i zastanawiamy nad naszym bezpieczeństwem, nad bezpieczeństwem Polski. Mieszkańcy kierują do nas pytania, czy na naszym terenie są schrony albo miejsca, gdzie można byłoby znaleźć schronienie w razie ewentualnego zagrożenia.

Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na stawiane pytania, w dn. 28.02.2022 r. radna Marzena Cichewicz skierowała do burmistrza interpelację, zadając pytania: 

1. Czy na terenie gminy Błonie zorganizowane są schrony lub miejsca ukrycia?

2. Jeśli schrony lub miejsca ukrycia są przez gminę zorganizowane, proszę o podanie ich lokalizacji oraz informację, ile mieszkańców gminy Błonie w danej lokalizacji znajdzie ewentualne schronienie w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia?

3. Czy zrealizowane zostało zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Błonia z dn. 29.03.2019 r.? Jeśli tak, proszę o kopię protokołu z utworzenia wymienionych w zarządzeniu formacji obrony cywilnej oraz regulaminy i zakres ich działania.  

W odpowiedzi na powyższą interpelację w dn.16.03.2022 r. burmistrz informuje, iż na terenie naszej gminy nie ma schronów oraz miejsc bezpiecznych. Zarządzenie burmistrza nr 23/2019 zostało zrealizowane. Utworzono dwie formacje obrony cywilnej – formacja ratownictwa ogólnego oraz formacja pożarnicza. Niestety odpowiedź jest zwyczajowo niekompletna – nie zostały dołączone dokumenty, o które zwracała się radna tj. protokoły z utworzenia wymienionych formacji, ich regulaminy i zakresy działań.

 

Druga interpelacja z dn. 14.03.2021 r. dotyczyła:

1. Łącznych kosztów, jakie z budżetu gminy w dniach 24.02.2022-14.03.2022 skierowane zostały na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

2. Kwestii przygotowania gminy Błonie na udzielanie pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz założeń, jakie zostały przyjęte dla długofalowej strategii działań władz Błonia w tej sprawie, tj. jakie kroki i czynności w tym zakresie planuje burmistrz podjąć. Nie chodzi oczywiście o kroki i działania, które burmistrz musi realizować zgodnie z wymaganiami prawa i obowiązkami z niego wynikającymi.

W odpowiedzi burmistrz informuje, że gmina Błonie ww. okresie nie wydatkowała na pomoc uchodźcom z Ukrainy żadnych środków z budżetu.

Kwestia długofalowej strategii nie została wyjaśniona przez Burmistrza. Najwidoczniej takiej strategii nie ma. 

Poniżej odpowiedzi na obie interpelacje.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie