Delegacja z Błonia w Coreno Ausonio.

Porozumienie o zbrataniu, przyjaźni i współpracy pomiędzy gminami Błonie i Coreno Ausonio ma 21 lat. Podpisali je 9 czerwca 2002 ówcześni burmistrzowie Błonia – Janusz Adamski oraz Coreno Ausonio – Antonio Gargano.  Współpraca i wzajemne relacje trwają do dziś i oby trwały w kolejnych latach.

W zeszłym roku w czerwcu gościliśmy delegację z Coreno Ausonio u nas w Błoniu, w czasie Dni Błonia. W tym roku błońska delegacja w dniach 2-8 sierpnia 2023 odwiedziła Coreno Ausonio. Błonie przekazało Coreno granitowy pomnik symbolizujący przyjaźń i braterstwo pomiędzy obiema gminami (autorką rzeźby na pomniku jest polska malarka i rzeźbiarka Lili Fijałkowska), którego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 6 sierpnia 2023. Nasza gmina została także uhonorowana poprzez nazwanie jednego z parków w Coreno “Parco Błonie”. Nazwę jednogłośnie przyjęła uchwałą rada miasta Coreno Ausonio.

Burmistrz Simone Costanzo podziękował byłym Burmistrzom, pracownikom administracji samorządowej, mieszkańcom, stowarzyszeniom, radnym – wszystkim, którzy przez te 21 lat dbali i pielęgnowali przyjaźń między bliźniaczymi gminami Błonie i Coreno.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie