Dożynki i dorzynanie rolników?

Dożynki i dorzynanie rolników? 

W niedzielę 28.08.2022 w Błoniu odbyły się doroczne dożynki zwane też świętem plonów. Jak zawsze było podniośle i uroczyście. Msza św., święcenie wieńców dożynkowych, symboliczne ucałowanie chleba na znak szacunku dla ciężkiej pracy rolników. W tym dniu na ustach naszych umiłowanych włodarzy zapanował patos i troska o sprawy rolników. Rangę wydarzeniu nadał przyjazd jego ekscelencji księdza biskupa Jareckiego, który w homilii podczas mszy, szczególną uwagę i troskę okazał problemowi rolników z Radonic. Biskup ogólnie nawiązał do problemu,  podejmując temat przejmowania najlepszych gleb uprawnych pod hale magazynowe i wymienił nawet rzucającą się w oczy firmę Panatonii. Wskazywał na potrzebę porozumienia się władzy z rolnikami w duchu wzajemnej solidarności. Całe wydarzenie okraszone zostało muzyką ludową i barwnym festynem adresowanym do mieszkańców.

Jednak prawdziwym rolnikom bliżej jest do płaczu, niż do radości. Rzeczywistość, którą od lat funduje im burmistrz oraz jego stronnicy nie napawa optymizmem. Rolnicy, a przynajmniej duża ich część czuje się coraz bardziej spychana na margines życia. Z ich interesami burmistrz nie musi się liczyć, bo nie stanowią dla niego ani zaplecza politycznego, ani też nie stoi po ich stronie żadna realna siła. Sami zaś nie potrafią się zorganizować w obronie swoich interesów. Nie mają pieniędzy, wystarczającej wiedzy, a nawet czasu, aby walczyć o swoje prawa. Wykorzystuje to w sposób bezwzględny burmistrz Błonia lokując w Radonicach na najżyźniejszych glebach II klasy (tzw. czarne ziemie równiny błońsko-sochaczewskiej) na pow. 4,6 ha kolejny kompleks przemysłowo-magazynowy z parkingami na tiry. Ta ziemia, to prawdziwe i niedoceniane bogactwo gminy. Zasoby tej klasy ziemi ocenia się zaledwie na 3,7% całej powierzchni rolnej w Polsce.   

Za kulisami stoi firma Panattoni Europe największy europejski deweloper powierzchni magazynowych, który właśnie radonicki czarnoziem upatrzył sobie na miejsce swojej kolejnej działalności. Bliskość autostradowego węzła „Grodzisk” znacznie podnosi opłacalność tego biznesu. Dla zagranicznego koncernu ochrona najwyższej jakości gleby, jakość życia gospodarujących po sąsiedzku rolników, skażenie środowiska, hałas, czy zdrowie mieszkańców nie mają najmniejszego znaczenia. To nawet można zrozumieć, bo jego jedynym celem jest zysk, a nie troska o zdrowie i komfort życia mieszkańców. Od tego jest przecież władza wybierana bezpośrednio przez mieszkańców, aby w swoich decyzjach kierowała się dobrem swoich wyborców. W przypadku władz Błonia nic bardziej mylnego. Gmina w szybkim tempie opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i pomimo protestów miejscowych rolników i negatywnej opinii Regionalnej Izby Rolniczej chce poddać tę inwestycję jeszcze w tym roku pod głosowanie Rady Miejskiej.

Rolnikom trudno zrozumieć, dlaczego akurat najlepsza ziemia w Radonicach musi iść pod zabudowę magazynową, choć w pobliżu nie brakuje gruntów z gorszymi glebami. Wskazują na alternatywne lokalizacje na terenie już istniejących parków logistycznych w miejscowości Pass, czy Piorunów. Podkreślają, że nie chodzi im o blokowanie inwestycji, ale o taką jej lokalizację, aby zachowane zostały dla produkcji rolnej najcenniejsze gleby. Wydaje się to oczywistością, szczególnie w obliczu nadchodzącego kryzysu żywnościowego i rosnących cen żywności, ale nie dla burmistrza i inwestora. Rolnicy uzasadniają, że ta inwestycja nie tylko zmieni dotychczasowy wiejski krajobraz wsi, ale bezpowrotnie zdegraduje najżyźniejszą w okolicy glebę. Doprowadzi do zakłócenia gospodarki wodnej na sąsiadujących działkach rolnych, drastycznie zwiększy emisję spalin i CO2, a także spowoduje skażenie gleby i zatrucie upraw, które trafiają na nasze stoły. Zatruta żywność przekłada się na zachorowalność na nowotwory i koło się zamyka. Hałas, smog, spaliny i silne całonocne oświetlenie olbrzymiego terenu nie tylko zakłóci komfort życia okolicznym rolnikom i ich rodzinom szkodząc ich zdrowiu, ale także poważnie zagrozi licznym siedliskom okolicznej fauny obfitującej w sarny, zające, bażanty oraz liczne ptactwo. Właśnie takie sprawy trapią dzisiaj rolników z Radonic.

Z uwagi na wysoką klasę gleb projekt budowy kompleksu magazynowego w Radonicach negatywnie został zaopiniowany nie tylko przez Regionalną Izbę Rolniczą, ale także przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pierwotnie także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na odrolnienie terenu. Jednak burmistrz nie dał za wygraną i dotąd drążył sprawę, aż ku zaskoczeniu rolników ministerstwo uległo. Rolnicy do dziś zastanawiają się, o co tu chodzi, bo w imieniu ministra decyzję na niekorzyść rolników podjął urzędnik w randze zastępcy dyrektora departamentu. Dalecy są od tworzenia teorii spiskowych. Nie twierdzą, że mamy tu do czynienia z dyktatem europejskiego i światowego dewelopera hal magazynowych czy też z układem lokalnej władzy z biznesem, ale twierdzą, że w tej sytuacji mają prawo czuć się zagrożonymi i zaszczutymi polityką burmistrza. Byłoby dla nich, ale i dla wszystkich mieszkańców gminy lepiej, gdyby burmistrz przynajmniej tyle samo stanowczości potrafił wykazać w walce o budowę najbardziej potrzebnej i upragnionej przez mieszkańców inwestycji, jaką jest obwodnica Błonia. Ale to chyba zbyt duże oczekiwania. Teraz wszystko jest w rękach rady miejskiej, ale także i postawy mieszkańców, bo tylko my wszyscy razem możemy zablokować tą fatalną decyzję. Czy samorządowcy potrafią zdobyć się na odwagę i pokazać, że chcą bronić tych, którzy ich wybrali? Wkrótce się przekonamy.

Mieszkaniec Radonicp.s. Treść każdego dostarczonego do redakcji PIN materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji. Redakcja miesięcznika PIN nie ponosi odpowiedzialności za merytorykę treści artykułów nadsyłanych do redakcji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie