Dzięki naszej świadomości, dojrzałości, odpowiedzialność, trosce o bliskich, działaniom informacyjnym gminy – My, Mieszkańcy Błonia, zajęliśmy drugie miejsce w powiecie warszawskim zachodnim w trwającym od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. ogólnopolskim konkursie “Rosnąca Odporność”. Nagroda jaką otrzymamy, to 500 000 zł.

Konkurs zorganizowany został przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Głównym założeniem konkursu było osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepień w gminie pełnym cyklem szczepień przeciw covid.

Wynik brany pod uwagę w konkursie, to wskaźnik procentowy przyrostu zaszczepionych od dnia 01.08 do dnia 31.10. 2021 wyrażony jako stosunek ilości zaszczepionych mieszkańców gminy do wszystkich jej mieszkańców. Błoniacy wypracowali wspólnie wynik na poziomie 7,62.

Łącznie zaszczepionych na dzień 30 października dwoma dawkami było 13637 osób, jest to ponad 63% wszystkich mieszkańców gminy Błonie. Pierwsze miejsce w naszym powiecie z przyrostem 7,78 zajęli mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego, którzy otrzymają nagrodę 1 000 000 zł. Za nami na trzecim miejscu uplasowali się mieszkańcy gminy Leszno z przyrostem 6,69. Leszno otrzyma nagrodę w wysokości 250 000 zł.

Gminy wymienione na Liście zgłaszają się do Wojewody po odbiór nagrody do dnia 17 listopada 2021 r. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgłoszenie się gminy po odbiór nagrody. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne i terminowe złożenie Wniosku do Wojewody. Liczymy, że błoński ratusz dopełnił już formalności, a stosowny wniosek został już złożony – oficjalne wyniki konkursu ogłoszono 10.11.2021.

Środki z nagrody mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Oczywiście gmina z nagrody będzie musiała się rozliczyć. Rozliczenie otrzymanych Nagród musi przebiegać zgodnie z art. 65 ust. 13 Ustawy Zmieniającej. Na co przeznaczy środki z nagrody błoński ratusz postaramy dowiedzieć się i przekazać Wam informację.

Szczegóły konkursy oraz wyniki znajdziecie klikając w poniższy baner:

Projekt Błonie

malowanie proszkowe, wycinanie laserowe, obróbka blach
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
najlepsza mokra karma dla twojego pieska