Pensja Burmistrza – podnosimy, bo możemy!

W dn. 22.11.2021 r. podczas sesji Rady Miejskiej omawiane i poddane pod głosowanie radnych zostały trzy projekty uchwał. Uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy na rok 2021, uchwała dotycząca udzielenia pomocy Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (1 500 000 zł za – remont ul. Strażackiej rondo w Bieniewicach), oraz wprowadzona podczas sesji do porządku obrad, zgłoszona przez autora Przewodniczącego Rady Miejskiejuchwała dotycząca podniesienia wynagrodzenia Burmistrzowi Błonia.

Uzasadnienie wraz z rekomendacją podjęcia uchwały podnoszącej wynagrodzenie Burmistrzowi, Przewodniczący Wiśniewski motywował faktem wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 (Dz.U. 2021 poz.1960), które zmienia progi maksymalnych zarobków na poszczególnych stanowiskach samorządowych. Uzasadnienie uchwały przez Przewodniczącego, skupiło się także na stażu Burmistrza jako Burmistrza, na licznym poparciu w ostatnich wyborach dla jego osoby, oraz na HUCPIE politycznej, która została urządzona w roku 2018. Jako hucpę Przewodniczący określił wprowadzenie przez Sejm w roku 2018 ustawy obniżającej pensje parlamentarzystom, co rykoszetem odbiło się na samorządowcach. Wg. słów Przewodniczącego Wiśniewskiego samorządowcy stali się zakładnikami, bo ustawa miała dotyczyć tylko parlamentarzystów, a objęła także samorządowców.* Ponadto, jako argument padło również stwierdzenie, że Burmistrz zrealizował wiele inwestycji m.in. inwestycję budowy basenu.

Propozycja wynagrodzenia zadość uczyni “hucpie” z 2018 r. Burmistrz będzie otrzymywać obecnie wynagrodzenie w wysokości 20041,50 zł brutto. Otrzyma także wyrównanie wynagrodzenia począwszy od sierpnia 2021 – kwota wyrównania, to 37686 zł. Taka podwyżka ze strony Radnych Rady Miejskiej w Błoniu, to iście wspaniałomyślna podwyżka, blisko 90% (88,7%) – dotychczasowa pensja wynosiła 10620 zł brutto.

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z większością radnych zadbał o sprawiedliwość wykorzystując fakt, że można, bo prawo na to pozwala, a konkretnie przywołane na początku artykułu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021, które określa górne granice wynagrodzenia dla Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów. Oczywiście przyznana przez Radę Miejską pensja stanowi praktycznie maksimum, tego, co jako górną granicę określa rozporządzenie. Rozporządzenie mówi, iż wynagrodzenie maksymalne Burmistrza w gminie od 15 tysięcy mieszkańców do 100 tysięcy mieszkańców wynosi maksymalnie 10430 zł brutto, a wysokość maksymalna dodatku funkcyjnego, to 3450 zł brutto. Przyjęta przez Radę Miejską uchwała stanowi – wynagrodzenie zasadnicze 10410 zł brutto (20 zł mniej niż maksimum z rozporządzenia) oraz dodatek funkcyjny 3405 zł brutt (45 zł mniej niż maksimum z rozporządzenia).

Jedynie głos w dyskusji nad projektem tejże uchwały zabrała “czarna owca” Rady Miejskiej Marzena Cichewicz, stwierdzając, iż przy zadłużeniu gminy na 60 mln zł, przy ciągłym powtarzaniu jak to jest biednie i strasznie ciężko w samorządach (przeszło dwa lata Burmistrz, Sekretarz, Przewodniczący wymiennie podkreślają, że obecny rząd grabi samorządy, samorządy ubożeją, wpływy z PIT dla gmin będą małe, będzie coraz ciężej itd.), tak wysoka 90% podwyżka jest za wysoka. Trzeba mieć umiar, którego niestety zabrakło zarówno Przewodniczącemu Rady Miejskiej jak i większości radnym. Trzeba mieć także odrobinę przyzwoitości i wiedzieć na jakim poziomie kształtują się wynagrodzenia mieszkańców Błonia.  

A oto, jak głosowali radni nad propozycją uchwały Przewodniczącego podwyższającą wynagrodzenie Burmistrza o 90% do 20041,50 zł brutto z wyrównaniem od sierpnia 2021 r.. GŁOSY ZA oddali: G. Banaszkiewicz, J. Bargieł, J. Cieślak, J. Guzik, K. Janowski, M. Kołota, K. Mielcarz, S. Piotrowski, H. Szymańska, J. Uraszewski, I. Waśniewska, B. Wielogórska, T. Wiśniewski, M. Zalewska. WSTRZYMALI się od głosu: G. Laskowska, G. Olędzki, E. Podyma. PRZECIW była M.Cichewicz.

Zastanawia nas także, czy pracownicy błońskiego urzędu, pracownicy jednostek podległych urzędowi, również dostali 90% podwyżki od Burmistrza. We wrześniu 2021, Burmistrza swoimi zarządzeniami nr 60 i 61 zmienił regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Błoniu. Do tych rozporządzeń do dnia dzisiejszego nie zostały dołączone na stronie BIP tabele, które obrazują zakres zmian i stanowią załączniki do zarządzeń. Czy Burmistrz ma coś do ukrycia? Przecież wynagrodzenia pracowników urzędu są informacją publiczną. Niestety wybiórcza komunikacja, jest standardem w gminie Błonie. To, co wygodne mówimy, pokazujemy. To, co niewygodne, nie może być zaprezentowane mieszkańcom, a nawet radnym. Bardzo żałujemy, iż w trakcie uzasadnienia uchwały zmieniającej wynagrodzenie Burmistrza, Przewodniczący jednostronnie skupił się wyłącznie na podkreślaniu dorobku zawodowego Burmistrza i nie dostrzegł problemów, marginalizując kwestię zadłużenia, kwestię braku obwodnicy, kwestię notorycznych korków w Błoniu, kwestię ilości spraw sądowych przeciwko gminie Błonie, kwestię braku stomatologa na NFZ. Czyżby po tylu latach działając w samorządzie u boku Burmistrza i na dodatek z Burmistrza komitetu wyborczego, nie posiadał takich informacji? Szczerze wątpimy, ale rozumiemy, partyjną lojalność do partyjnego kolegi – wszak obaj “bezpartyjni”;) Panowie, działają wyłącznie dla dobra… mieszkańców.

Źródło: Sesja Rady Miejskiej z dn. 2021.11.22 https://esesja.tv/transmisja/20693/xxxviii-sesja-rady-miejskiej-w-bloniu.htm

*opinia i ocena własna Przewodniczącego

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie