III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego

Już 24 listopada 2023r. zapraszamy Państwa do
Przestrzeni Bruna w Warszawie, gdzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie przedstawi wyniki
III Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego!

Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę” — mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL podczas II Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2022r.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji, zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego odbędzie się
24 listopada 2023 roku w urokliwym miejscu jakim są Przestrzenie Bruna w Warszawie (https://przestrzeniebruna.pl). Tego dnia poznamy wyniki Rankingu!
Szczegóły: https://frdl.mazowsze.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-1/o-rankingu

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie