Informacje dotyczące przebudowy drogi DW 579 i budowy wiaduktu!

W dniu 05.03.2020 odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Zaopiniowano projekty uchwał na planowaną w dn. 09.03.2020 sesję Rady Miejskiej, m.in. regulamin zachowania czystości w gminie Błonie oraz wzór deklaracji “śmieciowej”. Przedstawiona została również informacja w sprawie przebudowy drogi DW 579 i budowy w jej ciągu wiaduktu nad torami kolejowymi. Poniżej pełna wypowiedź w sprawie udzielona przez naczelnika wydziału dróg i mostów:

Pełne nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej, poniżej:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie