Informacje po spotkaniu z Panią projektant w sprawie projektu przebudowy TARGU.

22.02.2021 odbyło się spotkanie radnych błońskich z Panią projektant Aleksandrą Wasilkowską, autorką projektu “przebudowy targu” w Błoniu. Pani projektant omówiła projekt, wyjaśniając, jakie założenia przyjęła przy jego tworzeniu oraz odpowiadała na pytania radnych.

Założenia przyjęte przy projektowaniu to m.in.: Zmiana funkcji, by targ był miejscem czynnym/aktywnym przez cały tydzień, a nie wyłącznie w dni targowe. Zmiana betonowej przestrzeni w przestrzeń zieloną, która poprawi standard miejsca zarówno dla sprzedających jak i kupujących. Ergonomia miejsca, jako dostosowanie przestrzeni do potrzeb handlujących oraz wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa (wjazd na teren straży pożarnej, pogotowia itp.). Pod uwagę wzięto również obecną sytuację związaną z pandemią i tak zaplanowano w projekcie stanowiska, by kupujący i sprzedający mieli zapewniony wymagany dystans. Zadaszenie chroniące przed warunkami atmosferycznymi, zaprojektowano w taki sposób, aby wykorzystać spływający z powierzchni dachu deszcz do nawadniania “ogrodów” i terenów zielonych targu (nadmiar deszczu przy intensywnych opadach odprowadzany do kanalizacji), pawilony spełniające standardy sanitarne, zadaszony placyk zabaw dla dzieci o powierzchni 85m2 (nie 100m2, ani nie 200m2) z trzema bujakami i huśtawką, który można w razie zapotrzebowania szybko dostosować do handlu. Pani projektantka wyjaśniła, w jakim celu zaprojektowała ten placyk. Otóż po to, iż wyszła z założenia, że rodzice z dziećmi udający się na zakupy, będą mogli (w celach wychowawczych) obiecać dziecku, że jak będzie grzeczne, to pójdą po zakupach na bujawki. Nieopodal placu zabaw usytuowany jest stół społeczny i pawilon gastronomiczny, to ma stanowić strefę relaksu, dla kupujących i sprzedających. Na terenie targu, wzdłuż ul. Targowej będą wyznaczone miejsca na sprzedaż z samochodu. Nie będą one zadaszone, aby nie ograniczać możliwości wjazdu i wyjazdu samochodom.  Teren targu będzie ogrodzony, a przy samym ogrodzeniu będą nasadzenia, by przesłonić ogrodzenie. Pani projektantka pierwotnie zakładała, że teren nie będzie ogrodzony, jednak sugestie Panów Burmistrza i Dyr. ZUK dotyczące obawy przed wandalizmem wpłynęły na zmianę koncepcji zgodnie z ich oczekiwaniami. Trzy z czternastu pawilonów zostały tak usytuowane wzglądem ogrodzenia targu, że dostęp do nich będzie swobodny nawet po zamknięciu targu, to na ewentualność, gdyby najemca chciał prowadzić działalność handlową w innych ramach czasowych niż dostępność otwartego targu. W projekcie obejmującym teren do przebudowy zaplanowano 8 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Parking przy targu będzie. Jest on projektowany przez developera, na likwidowanej obecnej części targu, na której znajdują się budki z mięsem. Na jednej z części zadaszenia będzie umieszczony neon z nazwą miejsca.

Nieliczni radni wyrazili swoją opinię, że szkoda, że dopiero teraz projekt jest radnym prezentowany (tzn. po tym, jak już przetarg na wykonanie został ogłoszony. Z radnymi wcześniej nie konsultowano ani założeń, ani koncepcji). Pytania radnych dotyczyły m.in.: Czy jest możliwość zadaszenie części przeznaczonej na sprzedaż z samochodu (nie jest możliwe, konstrukcja ograniczałaby wjazd samochodów i ich ilość która mogłaby wjechać). Czy od strony prawnej oraz wymagań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (które określają, że na 50m2 powierzchni handlowej musi przypadać 1 miejsce parkingowe – planowana powierzchnia handlowa ok.2600m2) gmina poradzi sobie z tą kwestią? (tak, problem będzie rozwiązany). Czy na targu będą miejsca parkingowe dla nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 2, bo obecnie wykorzystują teren targu w tym celu? (nie będzie, przy targu będzie parking, z którego będą mogli wszyscy korzystać).  Czy targ będzie ogrodzony? (tak, będzie). Czy targ będzie otwarty cały tydzień? (tak). Niektórzy radni wyrazili też swoje obawy, m.in. dotyczące: kosztów utrzymania, zbyt dużej ilości zieleni, braku możliwości podjechania przez sprzedających do stołów handlowych usytuowanych pod zadaszeniem – co wiąże się koniecznością noszenia towaru na stoły, obawy, co do wielkości stołów – czy skrzynki się zmieszczą, obawy, w kwestii potrzeby organizowania placu zabaw dla dzieci.

Niektórzy radni wyrazili swój zachwyt projektem.

Mi, jako Marzenie Cichewicz, projekt jako projekt (jako wizja artystyczna) podoba się (Pan Burmistrz, aż to zapisał), mam jednak duże obawy w stosunku do tego projektu. Jednakże, jako Prezes Stowarzyszenia Projekt Błonie – którego opinia nie jest subiektywną, a gremialną i przede wszystkim zgodną z opinią części mieszkańców, rolników i sprzedających – zmiana przeznaczenia targu oraz proponowana forma zmiany (biorąc pod uwagę zaplanowane koszty przebudowy, oraz mając świadomość, jakie mogą być koszty utrzymania i koszty dla sprzedających, a także, że projekt, to projekt, którego wykonanie można sknocić) pod tym projektem i w tej lokalizacji nie podpisujemy się.  

Pozdrawiam Marzena Cichewicz

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie