Interpelacje w sprawie drogi DW579 oraz kosztów funkcjonowania w 2022 r. Centrum Sportu, Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Błońskiej.

Enigmatyczna, a w zasadzie zbywająca odpowiedź Burmistrza na pytania dotyczące drogi DW579 podczas sesji Rady Miejskiej w lutym, skłoniła radną do zwrócenia się ponownie z pytaniem do Burmistrza w tej sprawie w formie interpelacji.

Specyficzny stosunek do pytań w drażliwej i ważnej dla mieszkańców sprawie może sugerować, że błoński ratusz nie za wiele w sprawie robi, albo działania są nieefektywne, dlatego lepiej “siedzieć cicho”. Gdyby coś się działo, albo miałby ratusz jakiś sukces w sprawie, trąbiono by o tym wszędzie, gdzie się da. Tymczasem, według przyjętych i stosowanych od lat standardów w Błoniu na niewygodne pytania najlepiej unikać odpowiedzi:) w tym Burmistrz jest mistrzem, to trzeba z pokorą przyznać.

 

Przypominając sytuację z sesji:

 

Radna Marzeny Cichewicz zadała Burmistrzowi m.in. pytanie:Czy gmina przystąpiła, czy zabiega, o to, aby w wieloletniej prognozie finansowej dla inwestycji drogowych Województwa Mazowieckiego znalazł się wpis dotyczący dwóch naszych planowanych dawnych inwestycji -tj. budowy obwodnicy wschodniej Błonia (która z planów bodajże w 2019 r została wykreślona) oraz ostatniej inwestycji, gdzie został wycofany wniosek (przez Pana Burmistrza) o wydanie decyzji środowiskowej, czyli o rozbudowę drogi 579 z budową wiaduktu?”

 

Burmistrza: tak zabiegamy, poczynamy starania,

 

Radna Marzena Cichewicz – Panie Burmistrzu mam prośbę, aby rozwinął Pan myśl “poczynamy starania” w kontekście wpisania do planu finansowego Mazowsza inwestycji drogowych (obwodnice), co konkretnie robimy w tej sprawie?

 

Burmistrz: Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie i ten temat jest jakby procedowany.

Czy mieszkańcy nie zasługują na pełną wiedzę w tej sprawie? Tego typu odpowiedzi – to brak odpowiedzi.

 

 

Druga interpelacja radnej Marzeny Cichewicz dotyczy kosztów jakie poniosła gmina Błonie na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Spotu, Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Błońskiej.  Że są to istotne kwestie, nie trzeba chyba specjalnie nikogo przekonywać. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć ile kosztuje utrzymanie tych obiektów. Mając wiedzę prosto ze źródła (ratusz) będziemy jako mieszkańcy bardziej świadomi.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie