Jak nasza gmina pozyskuje dofinansowanie?

Wyłoniono podmioty, które z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2019 otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach programu “Otwarte strefy aktywności”.

Nasza gmina złożyła wniosek, …. ale ….. no właśnie ale …….

Co to są “Otwarte strefy aktywności” (OSA) – to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

Nasi błońscy urzędnicy składają wniosek na dofinansowanie z tego programu nie na OSA, a na BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ.

Jak ocenić takie działania? Brak zrozumienia treści programu? Zła interpretacja? Może uda się pozyskać środki na basen? 

Wielka szkoda, że nie pomyślano o dzieciach i mieszkańcach np. z Passu, czy Radzikowa i nie złożono wniosku zgodnie z przeznaczeniem programu. Zarówno w Passie jak i Radzikowie takie miejsca są bardzo potrzebne.

Na pocieszenie (jeśli to pocieszenie) można dodać, że z przyczyn formalno-merytorycznych odrzucono także 740 innych wniosków – protokół nr 1 z oceny wniosków w linku
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2493,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie