“Jak się znasz, to siedź cicho” ;) Krótkie streszczenie sesji Rady Miejskiej z 08.03. 2021

W dniu 08.03.2021 odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskie w Błoniu. Na sesji podjęto uchwałę, zmieniającą uchwałę budżetową oraz uchwałę dotyczącą sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cholewy.

Przyjęto także uchwałę, zmieniającą uchwałę z 2018 r, dotyczącą określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (wymiana pieca). Nowa propozycja regulaminu programu zwiększa kwotę dotacji z 3500 zł do 4000 zł oraz rozszerza katalog urządzeń, na które można wymienić tzw. “kopciucha”, o kotły węglowe klasy 5 spełniające kryteria ekoprojektu, kotły olejowe, instalacje ogrzewania elektrycznego. Jednak program nie obejmuje wymiany kotła gazowego na inne proekologiczne rozwiązanie. W tej sprawie głos zabrała radna Marzena Cichewicz:

Pan Burmistrz skomentował wypowiedź radnej:

Puenta wypowiedzi Pana Burmistrza sprowadza się do stwierdzenia “JAK SIĘ ZNASZ, TO SIEDŹ CICHO”. Oczywiście nie powiedział tego wprost, ale chyba treść wypowiedzi jest jednoznaczna dla słuchaczy.

Radna, skwitowała tą “złotą myśl” pytaniem, czy gdy Rada będzie rozmawiać na temat np. finansów lub na temat wody, to także Pan Burmistrz zasugeruje nie branie udziału członkom Rady w tym temacie, ponieważ znają się i pracują w tych obszarach. A co ze sprawami szkolnictwa? Czy liczne grono radych, którzy są nauczycielami także “powinni w ogóle wyłączyć się ze sprawy i dyskusji na ten temat i głosowania i byłoby najwłaściwsze dla sprawy”? Standardowo, w tym momencie “do akcji” wkroczył Pan Przewodniczący ze swoim “błyskotliwym” komentarzem broniąc Burmistrza.

W ramach programu w 2020 r. udzielono dotacji na wszystkie złożone do gminy wnioski, a było ich łącznie 24. Niestety nie padła odpowiedź, ile z tych wniosków dotyczyło obszaru gminy, a ile obszaru miasta. Należy także zaznaczyć, iż dobrze, że jest taki program, nawet jeśli jest niedoskonały.

W punkcie sesji dotyczącym “wolnych wniosków i pytań” Marzena Cichewicz zapytała o trzy ważne sprawy, a Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi:

  1. Punkty szczepień w Błoniu

2. Koszt projektu przebudowy targu:

3. Standardowy temat poruszany przez radną Cichewicz na każdej sesji Rady MiejskiejII strefa ZTM:

Standard ratusza – czekamy na zaproszenie ..

Pełne nagranie z całej sesji dostępne jest w błońskim BIP – link : https://esesja.tv/transmisja/14055/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-bloniu-08032021.htm

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie