Jak żyć Panie Burmistrzu….bez obwodnicy?

SESJA RM 06.02.23 – PYTANIE DO BURMISTRZA:

Czy gmina przystąpiła, czy zabiega, o to aby w wieloletniej prognozie finansowej dla inwestycji drogowych Województwa Mazowieckiego znalazł się wpis dotyczący dwóch naszych planowanych dawnych inwestycji -tj. budowy obwodnicy wschodniej Błonia (która z planów bodajże w 2019 r została wykreślona) oraz ostatniej inwestycji, gdzie został wycofany wniosek (przez Pana Burmistrza) o wydanie decyzji środowiskowej, czyli o rozbudowę drogi 579 z budową wiaduktu?

ODPOWIEDZ BURMISTRZA:

– tak zabiegamy, poczynamy starania.

AD VOCEM:

Panie Burmistrzu mam prośbę, aby rozwinął Pan myśl “poczynamy starania” w kontekście wpisania do planu finansowego Mazowsza inwestycji drogowych (obwodnice), co konkretnie robimy w tej sprawie?

BURMISTRZ:

Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie i ten temat jest jakby procedowany.

Ze specjalną dedykacją dla Burmistrza i jego ekipy, za wieloletnie starania i ciągłe zabiegi nad poprawą sytuacji drogowej (permanentne korki i TIR-y w środku miasta) w Błoniu. 👇👇

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie