Zapraszamy na V Krajowy Kongres Forów Skarbników!

Poznaliśmy termin V edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2023 r. w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników. Hasło tegorocznego Kongresu to: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Kongres to najważniejsze wydarzenie dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw. Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników – jak co roku – poruszane będą najważniejsze tematy z zakresu finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu terytorialnego otoczeniu. Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się m.in. z kryzysem energetyczno-surowcowym oraz wysoką inflacją. Te wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym. W roku wyborczym jeszcze bardziej aktualne pozostaje pytanie, jak zreformować system finansowania samorządów, i jak będzie on wyglądał w najbliższej przyszłości. Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali konkretnych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapewnić najważniejsze usługi dla mieszkańców przy wciąż wzrastających cenach. Gdzie szukać koniecznych oszczędności, i jak racjonalizować wydatki. Być może rozwiązaniem części problemów będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy samymi samorządami, zapewniające zrównoważoną politykę finansową. Doskonale zdajemy sobie również sprawę z tego, że o kwestiach finansów samorządowych musimy rozmawiać z przedstawicielami władz centralnych, dlatego ponownie tak, jak w zeszłym roku nasze zaproszenia na Kongres skierujemy do przedstawicieli Rządu.

– Jak co roku chcemy zaproponować Skarbnikom możliwość dyskusji, spotkań z ekspertami i administracją rządową, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się, w jaki sposób kształtować system finansów publicznych w tak niepewnych i trudnych dla samorządu czasach– mówi Marcin Smala, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, organizator Kongresu. – Kongres to wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli różnych szczebli władzy, jak również biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Nasze wydarzenie wyróżnia to, iż tworzą je praktycy, którzy na co dzień zajmują się sprawami samorządu terytorialnego. Program Kongresu powstaje jak zwykle w porozumieniu i we współpracy z samymi Skarbnikami. Dlatego już teraz zachęcamy do włączenia się w przygotowanie Kongresu  – dodaje.

W ubiegłym roku na Kongresie gościliśmy m.in. Sebastiana Skuzę, Wiceministra Finansów oraz Prezydium Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy właśnie m.in. od: Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz od Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Głównego Urzędu Statystycznego czy Najwyższej Izby Kontroli, zaś wysokiej rangi przedstawiciele tych instytucji brali osobiście udział w naszym wydarzeniu. W sumie otrzymaliśmy ponad 60 patronatów od instytucji ogólnopolskich i regionalnych, w tym od marszałków, wojewodów, instytucji akademickich, związków samorządowych czy firm komercyjnych (w tym 14 partnerów środowiskowych regionalnych). Kongres Skarbników to jedyne takie wydarzenie, w którym wszystkie  te środowiska mogą wymienić swoje opinie podczas merytorycznej dyskusji. Konferencję relacjonowali także przedstawiciele najważniejszych mediów branżowych (m.in. Portal Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji, PAP Samorząd) oraz regionalnych.  W ubiegłym roku uczestnicy Kongresu – prawie 400 osób, przede wszystkim Skarbnicy JST – mogli wysłuchać łącznie prawie 50 ekspertów, którzy wzięli udział w ponad 20 panelach, dyskusjach i debatach. Kongres zakończyliśmy apelem o systemowe zmiany w finansowaniu JST.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zapraszamy zarówno naszych stałych gości, jak i tych którzy jeszcze nie brali udziału w naszym spotkaniu. Kongres to wydarzenie, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem. Do zobaczenia w maju w Warszawie!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego Biuro Krajowego Kongresu Skarbników

ul. Żurawia 43, IV piętro
00-680 Warszawa

tel. 533 898 107biuro@kongresskarbnikow.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie