KARTA BŁONIAKA, OTWARCIE BASENU… skrót z sesji RM z 03.02.2020.

Skrót z komisji (30.01.2020) i sesji (03.02.2020) Rady Miejskiej:

W dniu 30.01.2020 miało miejsce wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Omawiane były projekty uchwał zaplanowane na sesję Rady w dniu 03.02.2020.

Dwa kluczowe projekty, które wzbudziły liczne pytania podczas pracy komisji, to: projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2020 – w której Burmistrz prosi radnych m.in. o zwiększenie wydatków o kwotę 4 540 803,77 zł w tym na nową inwestycję “budowa PARKINGU przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu dla potrzeb CENTRUM SPORTU (500 000 zł) oraz uchwał o “KARCIE BŁONIAKA”.

W sprawie 500 000 zł na nową inwestycję – parking przy basenie pytania zadała Radna Waśniewska: Czy teren, na którym planowana jest inwestycja należy do gminy? W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie, ale jest dzierżawiony długoterminowo od Parafii Św. Trójcy. Radna Cichewicz zapytała: Dlaczego przy planowaniu budowy basenu nie uwzględniono od razu parkingu, może błędnie założono procent zieleni przy basenie w stosunku do terenu parkingu ? Wyjaśnień udzielił Pan Sekretarz, twierdząc, iż od samego początku procesu inwestycyjnego oraz w świetle rozliczeń za zamianę działek z Parafią Św. Trójcy ograniczono powierzchnie działki, na której powstał basen do minimum, w rozliczeniu także wybudowano na działce należącej do Parafii parking (ten przy ogrodzeniu kościoła) i założono, że później gmina będzie się “porozumiewać” z księdzem Proboszczem o powiększenie parkingu. Decyzja taka, podyktowana była przede wszystkim finansami w ówczesnym momencie.

Czy to normalne, że przy tak dużej i kosztownej inwestycji nie projektuje się budowy kompleksowo,  (tzn. wszystkie niezbędne obiekty infrastruktury planowane są docelowo, jako całość jednej inwestycji) a rozkłada na tury, w tym tury “porozumiewania się”? Jasno wynika z wypowiedzi Pana Sekretarza, że taka potrzeba będzie i to od chwili podjęcia decyzji o budowie Centrum Sportu. Natomiast na sesji w tej sprawie Pan Burmistrz mówi coś innego, że absolutnie nie było zamiaru kupować mały, czy duży kawałek (działki), że to bez znaczenia, bo inwestycja zaplanowana była kompleksowo. Wypowiedź z wyjaśnieniami Pana Sekretarza podczas wspólnego posiedzenia komisji i odpowiedź na sesji Rady Miejskiej Pana Burmistrza: 

KARTA BŁONIAKAco zyskają mieszkańcy gminy Błonie, w skrócie – 10% zniżki na: zakup biletów do kina w CK, wstęp na basen, wstęp do strefy SPA na basenie, wejście na kort do squasha w Centrum Sportu, zakup biletów do muzeum Ziemi Błońskiej oraz bezpłatny wstęp na lodowisko. Karta ma być wydawana od kwietnia 2020, a zacząć obowiązywać od lipca 2020. Celem karty jest umacnianie więzi lokalnej, tożsamości lokalnej mieszkańców. Karta otrzymają mieszkańcy i ich rodziny, płacący podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany oraz rolnicy i ich rodziny, odprowadzający do gminy podatek rolny. Wszystkie szczegóły zostaną doprecyzowane w regulaminie, który jak przypuszczamy będzie załącznikiem do zarządzenia Burmistrza w tej sprawie.

Niestety, pomimo licznych wypowiedzi Panów Burmistrzów i Sekretarza, którzy w zeszłym roku zapewniali, że będą szukać alternatywnych rozwiązań dla ewentualnego wprowadzenia gminy Błonie do II strefy biletowej ZTM, w tym poprzez kartę Błoniaka, tak nie będzie. Koronnym argumentem w listopadzie 2019 r. powtarzającym się przy argumentacji odsunięcia projektu uchwały intencyjnej Marzeny Cichewicz w sprawie II strefy ZTM na wspólne posiedzenie komisji była KARTA BŁONIAKA, a w niej dopłaty dla osób dojeżdżających do Warszawy. Po przeszło dwóch miesiącach okazuje się, że DOPŁATY NIE SĄ OBECNIE PRZEWIDZIANE, co oznacza jedno, że ich nie będzie. Ocenę pozostawiamy Wam.

W sprawie tej, podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej głos zabrała Radna Sowińska, zadając konkretne pytanie, dlaczego nie ma uwzględnionych dopłat dla dojeżdżających do Warszawy w projekcie dotyczącym Karty Błoniaka, skoro była o tym mowa. Odpowiedź Pana Sekretarza była krótka i zwięzła – NA OBECNĄ CHWILĘ NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wyjaśnić temat próbował Pan Z-ca Burmistrza, mówiąc, że to nie jest tak do końca, że trwają pracę nad II strefą (oby tylko nie skończyły się te prace na czekaniu jak dotychczas i to od ponad prawie roku na odpowiedź od Prezydenta Warszawy lub co gorsza, jak dotychczasowe prace w tej sprawie procedowane od 2014 r.). Pytanie radnej poniżej:

Pytanie Radnej Sowińskiej o brak zapisów dot. dopłat i odpowiedź Pana Sekretarza

Ponieważ wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej nie są nagrywane, ani transmitowane, a na Sesjach Rady Miejskiej, Radni już “niby” wszystko będą wiedzieli, ponieważ będą dyskutować uprzednio na posiedzeniach połączonych komisji, my będziemy nagrywać i udostępniać Wam wszystkie wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Sesje chyba z założenia mają wyglądać jak w poprzednich kadencjach, szybkie głosowanie bez dyskusji.

W dn. 03.02.2020 odbyła się sesja Rady Miejskiej. Przyjęto na niej uchwały, które uprzednio omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji RM. A Pan Burmistrz przekazał kilka dobrych informacji.

Najważniejsza i najlepsza informacja, to taka, że GMINA BŁONIE OTRZYMAŁA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE BASENU z dniem 31.01.2020. Kupujcie nowe gatki, stroje kąpielowe, czepki, okularki, klapki i ręczniki – OTWARCIE BASENU DLA MIESZKAŃCÓW przewidywane jest w końcówce MARCA 2020.

Tak, więc Szanowni Mieszkańcy, warto chodzić na wspólne posiedzenia komisji i na sesje Rady Miejskiej lub zaglądać na naszą stronę, by dowiedzieć się co uchwalono i co się będzie działo.

Pełne nagranie wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dn. 30.01.2020:

30.01.2020 wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Błoniu

Pełne nagranie z Sesji Rady Miejskiej z dnia 03.02.2019 w linku poniżej:

https://youtu.be/9F0WouUZS7c

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie