PRACA – Główny Księgowy w Szkole w Bieniewicach.

Główny Księgowy w Szkole Podstawowej w Bieniewicach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach ogłosił konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Praca na etat w wymiarze 3/4 etatu. Rekrutacja trwa do 28 lutego 2020 do godz. 13.00

Wymagania m.in: obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełnych praw publicznych, niekaralność, ukończone studia ekonomiczne magisterskie i 3 lata doświadczenia zawodowego, lub ukończona ekonomiczna szkoła średnia lub ekonomiczna policealna lub ekonomiczna pomaturalna oraz 6 lat doświadczenia zawodowego.

Wszystkie informacje określające wymagania oraz określające niezbędne dokumenty, które w procesie rekrutacyjnym należy złożyć, znajdziecie w treści ogłoszenia (link na dole wpisu).

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ul. Błońska 62 05-870 Błonie DO DNIA 28.02.2020 do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Bieniewicach”.

Na naszej stronie zgodnie z obietnicą będziemy publikować wszystkie oferty o konkursach na stanowiska ogłaszane przez błoński urząd i jednostki podległe. W XXI w nasi urzędnicy ograniczają się wyłącznie do publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w ratuszu. Szkoła w Bieniewicach również nie zamieściła na swojej stronie ogłoszenia. Dlatego zaglądajcie do nas, my Projekt Błonie wyznaczanym nowe standardy i przekazujemy ważne informacje na bieżąco.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie