List mieszkańca Błonia w sprawie basenu.

Zwraca się do naszego stowarzyszenie wiele osób z pytaniami, problemami, z prośbami. Piszecie do nas wiadomości i listy. DZIĘKUJEMY bardzo, za zaufanie jakim nas obdarzacie.

Na naszej stronie www jest miejsce, w którym możemy publikować treści listów i wiadomości jakie do nas przesyłacie – oczywiście za Waszą zgodą lub na wyraźną prośbę. Dziś zamieszczamy list mieszkańca Błonia w sprawie basenu.

Redakcja Stowarzyszenia Projekt Błonie nie odpowiada za treści przesyłanych do nas materiałów. Listy publikujemy w oryginalnym brzemieniu nadesłanym do naszego stowarzyszenia.

Nie publikujemy materiałów: z wulgarnymi wyrażeniami, z groźbami, z wyzwiskami, oraz materiałów z których treści wynika konieczność podejmowania działań prawnych dotyczących ewentualnie popełnionych przestępstw – jest to zadanie organów ścigania.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie