Mamy dobre informacje. LUSTRA na Nowakowskiego!

Włączanie się do ruchu w ciąg ul. Nowakowskiego z ulicy Okrężnej, Bajkowej, czy z drogi we wsi Żukówka w sąsiedztwie Rokitna, wymaga bardzo dużej ostrożności i skupienia, a widoczność na tych skrzyżowaniach jest bardzo utrudniona przez drzewa rosnące w ciągu poboczy.

Wiedzą o tym mieszkańcy ponad 60 domów osiedla przy ul. Okrężnej, Jaśminowej, Kalinowej, wiedzą też mieszkańcy domów przy ul. Bajkowej oraz mieszkańcy ponad 20 domów osiedla w Żukówce.

W przyszłym tygodniu (15.06-19.06) z informacji przekazanych Marzenie Cichewicz przez Naczelnika wydziału dróg i mostów UM, lustra zamontowane zostaną przy Okrężnej i Bajkowej. W lipcu zamontowane zostaną w Żukówce.

Mamy dobre informacje – gmina kupiła lustra by zamontować je na skrzyżowaniach ww. ulic osiedlowych z ul. Nowakowskiego.

Niektóre lustra już są. W pierwszej kolejności zamontowane zostały przez gminę 2 lustra przy wyjeździe z jednej posesji na ul. Nowakowskiego. Sądziliśmy pierwotnie, że to inwestycja prywatna właściciela posesji, który dbając o swoje bezpieczeństwo zamontował je na własny koszt. Okazuje się, że tak nie jest. Z rozmowy telefonicznej radnej Marzeny Cichewicz z Naczelnikiem wydziału dróg i mostów UM w Błoniu, wynika, że lustra zostały zamontowane przez gminę, by poprawić bezpieczeństwo włączania się do ruchu mieszkańcom tej posesji. Bardzo dobrze, że gmina dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

Nas zastanawia jednak, jakimi standardami i priorytetami kierowano się, by w pierwszej kolejności lustra na Nowakowskiego zamontować w tym miejscu – dla jednej posesji, a nie np. przy ul. Okrężnej, przez którą z wyjazdu z osiedla korzystają mieszkańcy ponad 60 domów.

Niejednokrotnie można spotkać się z opinią ze strony błońskiego urzędu, że coś jest niemożliwe do zrobienia z powodu takiego, że np. przy danej ulicy jest mniejsza zabudowa i w pierwszej kolejności realizowane są prace tam, gdzie ich rezultat posłuży większej liczbie mieszkańców. Jak widać mówić można wszystko, ale nie wszystkich obowiązują te same zasady.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie