KIEDY, W JAKI SPOSÓB I GDZIE, zgłosić chęć KORESPONDENCYJNEGO głosowania w Wyborach Prezydenckich 2020.

UWAGA! tylko do 16.06.2020 możesz zgłosić chęć głosowania KORESPONDENCYJNEGO!

do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,

do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z głosowania w formule korespondencyjnej, pamiętaj, że obejmuje ona zarówno I, jak i ewentualną II turę wyborów.

W przypadku nie zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego przed I turą, możliwość takiego głosowania w II turze jest wciąż możliwa. Wyborca krajowy, jak i ten mieszkający za granicą muszą ją zgłosić do 29 czerwca za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego:

Są trzy możliwości:

1. Zgłoszenie ustne – przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy/miasta. Nieskuteczne jest zgłoszenie np. przez telefon.

2. Zgłoszenie pisemne – należy do urzędu gminy dostarczyć pisemny wniosek (załącznik poniżej do pobrania) wypełniony i podpisany przez osobę chcącą otrzymać pakiet wyborczy do głosowania. Podpisany wniosek można wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym) lub złożyć w urzędzie.

3. Złożyć wniosek elektronicznie poprzez epuap. Jednak trzeba posiadać podpis elektroniczny lub edowód, by móc dokument przed wysłaniem podpisać nim.

Jakie dane musimy podać w zgłoszeniu:

 • imię (drugie imię) i nazwisko,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • PESEL, 
 • numer telefonu lub adres e-mail,
 • twoje oświadczenie o wpisaniu do rejestrów wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy.

Ile będziemy czekać na pakiet:

 • pakiet otrzymasz najpóźniej 5 dni przed wyborami,
 • pakiet otrzymasz najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Co zawierać będzie pakiecie:

 • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • kopertę na kartę do głosowania,
 • instrukcję,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • kopertę zwrotną,
 • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

Jak przygotować pakiet wyborczy z naszym głosem dla obwodowej komisji wyborczej:

 1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
 2. Wypełnij kartę do głosowania.
 3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
 4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
 5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania, a następnie wkłada ją do koperty (z napisem koperta na kartę do głosowania). Kopertę należy zakleić, ponieważ w przeciwnym wypadku nasz głos nie zostanie uwzględniony.

Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy z naszym głosem:

Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

 • wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,
 • zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Możesz także w dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie