Modernizacja glinianek i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2

21.04.2022 w naszym wpisie informowaliśmy o planach modernizacji błońskich glinianek, wspominając z rozrzewnieniem czasy ich świetności oraz powodzenie jakim cieszyła się glinianka „babska”. Przypomnijmy, że w dniu 11.04.2022 ratusz ogłosił przetarg, Budowa Infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Błoniu”, precyzując oczekiwania dla nowej wizji glinianek oraz wobec wykonawcy modernizacji. Z dokumentacji przetargowej wynikało, iż przy “dobrych wiatach”, jeśli umowa z wykonawcą modernizacji zostałaby podpisana w maju 2022 r., to w czerwcu 2023 r. zmodernizowany teren mógłby być oddany do użytkowania.

Dziś już wiemy, że najprawdopodobniej tak się nie stanie i nie będziemy mogli korzystać z przebywania nad wodą w przyszłoroczne letnie upały. PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.

Informacja o unieważnieniu przetargu zamieszczona została na stronach BIP Błonia w dniu 16.05.2022r. Wynika z niej, że w ramach postępowania złożono dwie oferty, które przewyższają kwotę, jaką błoński ratusz przeznaczył na ten cel. Burmistrz na rewitalizację zaplanował 5 555 555,55 zł, a oferty opiewały na kwoty – jedna prawie 8 mln zł oraz druga ponad 6,5 mln zł. 

W dn. 17.05.2022 ponownie ogłoszono ten przetarg, wyznaczając nową datę składania ofert na dzień 01.06.2022.

Czy uda się wyłonić wykonawcę biorąc pod uwagę kwotę środków jakie na ten cel przeznacza ratusz? Dowiemy się w Dzień Dziecka:). Oby procedowanie i efekty w tym przedsięwzięciu nie przybrały rezultatów, a w zasadzie ich braku jak ma to miejsce z konkursem na wynajem lokalu po Sun Cafe.

 

Podobnie wygląda sytuacja przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Przetarg na pt. “Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo–oświatowy sali sportowej wraz z przebudową fragmentu istniejącego budynku szkoły, dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań ppoż., rozbiórką istniejącego budynku Sali gimnastycznej, budową podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową o pojemności 10m3, przebudową sieci cieplnej, budową instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW (mikroinstalacja) na działce nr ew. 38 obr. 0015 przy ul. Narutowicza 21 w Błoniu” także został unieważniony. Jedna z ofert została odrzucona, a druga opiewała na kwotę prawie 26,5 mln zł (oferta złożona przez firmę, która wykonuje pracę w zakresie przerobienia błońskiego targu na błoński bazarek oraz buduje centrum administracji w Błoniu). Ratusz na przebudowę przeznaczył 15 mln zł, więc oferta blisko dwukrotnie wyższa niż zakładane koszty.

Podobnie jak i w przypadku przetargu na modernizacje glinianek, tak i ten przetarg ponownie został ogłoszony w dniu 17 maja 2022, a oferty w nim można składać do 01.06.2022.

Oba postępowania przetargowe pokazują niestety, że zarówno przygotowany przez burmistrza budżet na rok 2022 przyjęty przez Radę Miejską, jest jak pisaliśmy “przegrzany”. Podejmowane przez ratusz działania wskazują także na płytkie standardy analizy rynku, nie wspominając już o uwarunkowaniach i zagrożeniach przekładających się na rynek w naszym kraju (także w Błoniu) wynikających z szeroko rozumianej geopolityki i toczącej się wojny, o której już na jesieni zeszłego roku było głośno. Brak szerokiego spojrzenia burmistrza i Rady Miejskiej pcha nas niestety w zadłużenie gminy. Można pokusić się o wniosek, że takie standardy działania pogłębiają przekonania mieszkańców o indolencję władz.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie