Nagranie! Wspólne posiedzenie komisji z dn. 05.12.2019 w sprawie…, no właśnie…!

Szanowni,

zgodnie z obietnicą umieszczamy nagranie ze WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI Rady Miejskiej w Błoniu, które odbyło się w dn. 05.12.2019 r. Nagranie obejmuje część posiedzenia dotyczącą dyskusji na temat II strefy ZTM. Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej zwołane zostało po tym, jak w dniu 18.11.2019 r. na sesji Rady Miejskiej propozycja uchwały intencyjnej Marzeny Cichewicz w sprawie przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM została przez radnych oddalona do konsultacji na wspólnym posiedzeniu komisji.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w dniu 05.12.2019 r. Jeśli myślicie, że sprawa została potraktowana poważnie, to jesteście w błędzie. Rzutem na taśmę i na dwie godziny przed posiedzeniem komisji biuro Rady Miejskiej wysyła do radnych email z projektem nowej uchwały wrzuconym do porządku obrad komisji połączonych. Jest to projekt uchwały radnych KWWZR współautorstwa Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Jacka Cieślaka i Marcina Kołoty. Projekt umieszczony zostaje w porządku obrad jako pierwszy do omówienia, a projekt uchwały radnej Marzeny Cichewicz, dla którego tak naprawdę zostało zwołane wspólne posiedzenie komisji spada na drugi plan i omawiany ma być jako kolejny punkt obrad.

Treść uchwały współautorstwa Przewodniczącego Rady Miejskiej rozmydla sens, rozszerza na kilka kwestii temat II strefy ZTM. Cel radnej Marzeny Cichewicz, która skierowała swój projekt na sesję w dn. 18.11.2019 r. był jasny. Intencją Rady Miejskiej jest to, by Burmistrz skutecznie wprowadził Błonie do II strefy ZTM.

Radny Konrad Janowski zadaje celne pytanie: dlaczego projekt Pana Przewodniczącego jest omawiany jako pierwszy, a projekt radnej Cichewicz jako drugi, skoro komisja zwołana została w celu omówienia projektu radnej Cichewicz? W odpowiedzi otrzymuje informację, że tak został ułożony porządek obrad decyzją Pana Przewodniczącego. My oceniamy tą sytuację jako kuriozalną, jako manipulację i próbę rozmycia tak ważnej sprawy dla mieszkańców naszej gminy, a z drugiej strony nadużycie kompetencji przez Pana Przewodniczącego.

Najbardziej bulwersujące w całej sytuacji jest to, że nigdy od 2010 roku radni poprzednich kadencji jak i obecnej (z wyjątkiem radnej Cichewicz, która złożyła wniosek w tej sprawie do budżetu 2020 r., ale nie został on przez Pana Burmistrza w planie budżetu uwzględniony) nie zrobili w sprawie NIC, by wydatek na przyłączenie gminy do II strefy znalazł swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Nie zrobili także NIC, pomimo faktu, że we własnych hasłach wyborczych niektórzy podpisali się pod obietnicą II strefy, by zmobilizować Burmistrza do skutecznego działania i chociażby ponownego pozyskania wiążącej oferty z ZTM.  Dlaczego? Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący kompromitując siebie, a także poprzednie i obecną radę – bo nie było żadnej konkretnej oferty z ZTM. Komu ma zależeć na włączeniu Błonia do II strefy? Warszawie? czy Błoniu? Kto powinien o to zabiegać? Kto powinien “pukać do drzwi ZTM i Rady Warszawy? Twierdzenie, że to “Warszawa” powinna nas zaprosić do wejścia do II strefy ZTM oraz twierdzenie, że to decyzja polityczna Prezydenta Warszawy, to kuriozum. Przypomnijmy także, że w latach 2007-2015 władzę w naszym kraju sprawowała partia z która identyfikuje się i sympatyzuje Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz i Radni KWWZR. Dlaczego nie wykorzystali sprzyjających warunków, by zrealizować własne obietnice wyborcze? O odpowiedź zapytajcie ich sami. I tak, od 2010 r. pozycji na zabezpieczenie w budżecie środków na cel przyłączenia gminy Błonie do II strefy nie znajdziecie w żadnym WPF. A działania Pana Burmistrza w tej sprawie, to wstyd, są  niewystarczające i nieefektywne, świadczą o braku woli załatwienia tematu. Ściema! Mieszkańcy od 10 lat nabijani są w butelkę pustych obietnic bez pokrycia.  

Prawie dwugodzinna dyskusja nie nad uchwałą radnej Cichewicz, a nad rozmywającą temat uchwałą radnych KWWZR oraz radnego Kołoty i radnego Cieślaka. Wstyd! A przecież na potrzeby rzekomej dyskusji nad uchwałą radnej Marzeny Cichewicz oddalono z sesji jej uchwałę do połączonej komisji. Tak własne niektórzy radni traktują swoją służbę na rzecz mieszkańców.

Efekt wspólnego posiedzenia komisji, uchwała radnej Cichewicz zaopiniowana NEGATYWNIE, uchwała współautorstwa Pana Przewodniczącego zaopiniowana POZYTYWNIE. Dlaczego Radni KWWZR nie mogli zagłosować pozytywnie nad opinią do uchwały radnej Cichewicz, wyjaśniła precyzyjnie radna Podyma. Wypowiedź mówi wszystko.

GŁOSOWANIE nad opinią do uchwały Przewodniczącego i radnych KWWZR + Radnego Cieślaka i Kołoty

GŁOSOWANIE nad opinią do projektu uchwały Radnej Cichewicz.

Czy to kabaret, farsa, buta i arogancja błońskiej władzy i tej uchwałodawczej i wykonawczej? Na to pytanie także odpowiedzcie sobie sami. Przypominamy, że gmina Błonie, to nie prywatny folwark żadnej władzy, to nasze wspólne dobro mieszkańców. 58% środków w budżecie gminnym pochodzi od mieszkańców (czyli 87 mln zł ze 150 mln zł planowanych na 2020r.), również od tych pracujących w stolicy, a wydatkowanie ich nie może być wyłącznie wolą jednej osoby, czy grupy wokół niej zebranej i kierowane wyłącznie w jedną słuszną czyimś zdaniem stronę.

Zachęcamy do obejrzenia całego nagrania z posiedzenia komisji wspólnej w dn. 05.12.2019 r. Wyciągnijcie sami wnioski. My opisaliśmy historię i przedstawiliśmy naszą opinię.

Nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dn.05.12.2019 w zakresie dyskusji – II strefa ZTM:

Przypominamy historię sprawy przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM:  W 2009 r. podjęta zostaje uchwała dająca Burmistrzowi możliwość zawarcia porozumienia z Warszawą i włączenia gminy Błonie do II strefy. 2014r.: Burmistrz otrzymuje ofertę, nie podpisuje umowy z ZTM, natomiast hasło o przyłączeniu gminy Błonie do II strefy jest trzecim najistotniejszym punktem jego obietnic wyborczych. Od 2014 r. do 2018 r. : praktycznie zero działań w temacie. W 2018 r.: ponownie hasło wyborcze  “przyłączenie Błonia do II strefy” i zero działań, oprócz jednego pisma do Prezydenta Warszawy. Rok 2019: radna Marzena Cichewicz na każdej sesji pyta jakie działania zostały podjęte przez Burmistrza w rzeczonej sprawie i z jakim efektem. Działań brak. Z inicjatywą występuje Marzena Cichewicz. Organizuje dwie petycje, przekazuje list otwarty do Burmistrza, pozyskuje szacunkową (nie wiążącą w rozumieniu prawa) ofertę z ZTM z kosztami jakie musiałaby ponieść nasza gmina za przyłączenie do II strefy (2 lub 2,3 mln zł rocznie). Wysyła pisma do Marszałka Województwa, do Rady Warszawy i do Prezydenta Warszawy w tej sprawie, kieruje na listopadową sesję projekt uchwały intencyjnej mobilizującej Burmistrza do podjęcia skutecznych działań, by przyłączyć gminę Błonie do II strefy ZTM.  Dalszy bieg wydarzeń znacie. Uchwała intencyjna zostaje przez większość radnych oddalona do pracy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej.

Chcielibyśmy też powiedzieć bezpośrednio Panu Przewodniczącemu, który “martwił się” o nasze nagranie w kontekście RODO i publikacji wizerunków osób fizycznych na nagraniu. Wszystkie osoby fizyczne wyraziły zgodę na publikację. Nie musi się Pan martwić.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie