Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja, to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w roku. Pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja (uchwalona przez Sejm Czteroletni w roku 1791) była prawdziwym ewenementem politycznym, a zarazem próbą wydobycia państwa z głębokiego kryzysu. Choć sformułowana w niej koncepcja reformy państwa nie została niestety zweryfikowana w praktyce z uwagi na działania ościennych mocarstw, Ustawa rządowa do dziś pozostaje jednym z najbardziej wzniosłych symboli dążeń Polaków do życia w wolny, suwerennym i sprawiedliwym kraju. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa, dawała nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stała się wzorem dla innych państw. 

zdjęcia źródło: www.gov.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie