2 MAJA – DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Święto to ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Dzień Flagi  obchodzony jest między świętem 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym Trzeciego Maja upamiętniającym uchwalenie Konstytucji w 1791 r.). Drugi maja nie jest dniem wolnym od pracy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym polskie symbole narodowe jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1509, z późn. zm.). Powyższa ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Jedną z najpoważniejszych zmian było wprowadzenie Święta Flagi.

Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku, w prawie państwowym zatwierdzono go zaś w 1919 roku. Biel to oczywiście symbol czystości, czerwień oznacza z kolei odwagę i przelaną krew.

Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych.

Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na świecie. W wielu państwach święto flagi już od dawna znalazło swoje miejsce w kalendarzu. Dzień flagi mają między innymi: Stany Zjednoczone, Finlandia, Meksyk, Ukraina, Litwa.

Polska flaga jako symbol narodowy jest prawnie chroniona – należy traktować ją z szacunkiem i prezentować wedle określonych reguł. Wywieszając flagę, powinniśmy pamiętać o tym, że musi być ona czysta, wyprasowana i niepostrzępiona. Na fladze i drzewcu nie powinno się pisać, rysować czy umieszczać jakichkolwiek symboli.

Data na to święto nie została wybrana przypadkowo. Decyzja ta miała swoje uzasadnienie w historii. 2 maja był w Rzeczypospolitej Ludowej dniem obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy, z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 r. znosiła trzeciomajowe święto. Powodów było kilka. Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wiązało się z walką Polaków o niepodległość od zaborów. W tym dniu podczas rządów komunistycznych w Polsce odbywały się akcje protestacyjne, manifestacje, upominanie się o wolność i państwowość. Ponadto dzień 3 maja od 1920 r. stał się oficjalnie ogólnopolskim świętem religijnym, gdyż Kościół Katolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W ten sposób od 2004 roku w Polsce – dzień zdejmowania flagi stał się dniem jej uhonorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II Wojny Światowej. 2 maja 1945 r. polscy żołnierze zatknęli biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. W dniu 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Popularnym zwyczajem tego dnia jest noszenie kokard w narodowych barwach. Jest to zwyczaj zapoczątkowany jeszcze przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i kontynuowany przez Jego następców.

Tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Największa akcja, która miała miejsce w Dzień Flagi, odbyła się w Bytomiu w 2009 roku. Ponad 500 osób utworzyło wtedy flagę z uniesionych białych i czerwonych parasoli. Ogromna flaga o wymiarach 100 metrów na 3 metry szerokości niesiona była też w Poznaniu w 2010 r.; a w Świnoujściu w 2011 r. ułożono flagę z białych i czerwonych kartek podniesionych przez ponad 600 osób. 

Flagą wyrażamy emocje nie tylko w dzień tego święta. Przykładem jest lato 2012 roku, czyli czas sportowej rywalizacji państw w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, organizowanych wówczas przez Polskę. Podczas takich wydarzeń obywatele wszystkich biorących udział państw mają swoje flagi na ubraniach, w rękach, na samochodach, wymalowane barwy kraju na twarzach. Polscy kibice w trakcie meczu rozłożyli na rękach flagę narodową o wymiarach 53 metry na 30 metrów, co dało około 1,6 tysiąca metrów kwadratowych. Jest to dowód na duże społeczne i spontaniczne zaangażowanie w budowanie odrębności narodowej. 

Święto Flagi jest, jak widać, coraz bardziej doceniane i towarzyszą mu wyjątkowe obchody. Uczące się szacunku do flagi dzieci, w okolicy tego święta, przygotowują uroczystości w przedszkolach i szkołach. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zakłada osiągnięcie na koniec wychowania przedszkolnego, w ramach poznawczego obszaru rozwoju dziecka, między innymi celu edukacyjnego jakim jest rozpoznawanie symboli narodowych swojego kraju, tj. godła, flagi i hymnu.

Dlatego też chwyta za serce Henryk Siwakowski dumnie i lirycznie pisząc: „(…) Zabłysła krwią biało-czerwona załopotała na wietrze a nad nią orzeł bielik duma narodu na chwilę przeciął powietrze. Jakżeś niezwykła flagą jest nasza biało-czerwona przez wieki do boju na czele szłaś i nikt cię nie pokonał. Zbroczona krwią synów poległych na piersi całunem byłaś czasem zwinięta zniweczona ciągle wracałaś żyłaś. W najgorszych chwilach naszej historii wciąż łopotałaś na wietrze przy rytmach Mazurka Dąbrowskiego tyś cięła polskie powietrze (…)”.

Elżbieta Ratyńska

 

Źródła:

1. https://szczecin.tvp.pl/53608710/dzien-flagi-swieto-2-maja-jak-nalezy-je-obchodzic

2. https://www.pogotowieflagowe.pl/dzien_flagi_rzeczypospolitej_polskiej.html

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej#Ciekawostki

 

Pkt IV ppkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie