Obchody 11 listopada w Błoniu.

Dziś 11.11.2019 r. nasze Polaków, jedno z najważniejszych Świąt Narodowych. Odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia w 1918 r ponownie umieściło Polskę na mapie Europy. Niestety po II wojnie światowej, ponowna okupacja komunistyczna z narracją ZSRR nie dawała nam Polakom wolności.

Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 i 1938.

My Błoniacy dziś świętowaliśmy! Młodzież, Harcerze, Żołnierze, Kombatanci, Mieszkańcy i Władze Błonia oddali hołd poległym za naszą wolność. Pamiętajmy!

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie