Sesja Rady Miejskiej 18.11.2019. Na niej m.in. UCHWAŁA w sprawie II strefy ZTM

W poniedziałek 18.11.2019 o godz.17.00 na sesji Rady Miejskiej poruszane będą ważne sprawy. M.in. Rada Miejska uchwali nowe stawki podatków na rok 2020 od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu. Dla nas najważniejsza jest uchwała dotycząca przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM obiecanej od lat mieszkańcom.

Radna Marzena Cichewicz przygotowała projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej wobec oczekiwanego społecznie włączenia gminy Błonie do II strefy ZTM.

W dn. 14.11.2019 r. m.in. projekt tej uchwały opiniowany był podczas komisji budżetowej. Odbyła się również dyskusja w sprawie. Argumenty o rozwoju, o potrzebie społecznej, o niespełnionych od lat obietnicach nie przemówiły do komisji, która zaopiniowała uchwałę negatywnie.

W poniedziałek 18.11.2019 r. podczas Sesji Rady Miejskiej uchwała będzie poddana pod głosowanie wszystkich Radnych. Dowiemy się wówczas, którzy Radni rzeczywiście chcą II strefy ZTM dla naszej gminy, a którzy od lat mamią nas jedynie obietnicami bez pokrycia. Obietnice składane w kampaniach wyborczych do samorządu gminy Błonie w roku 2014 i 2018 r. i jako trzeci w nich (w programie KWW Zenona Reszki), najistotniejszy punkt wymieniana kwestia włączenia gminy Błonie do II strefy ZTM, to wg. nas wyłącznie kiełbasa wyborcza służąca jedynie zdobyciu głosów poparcia, głosów nas mieszkańców, naiwnie myślących, że faktycznie ktokolwiek z obiecujących, chce takiego rozwiązania. Czy można czuć się oszukanym? Czy można czuć się wykorzystanym i to wyłącznie po to, by ktoś dostał się do Rady Miejskiej lub ktoś utrzymał dotychczasowe stanowisko? Na te pytanie odpowiedzcie sobie sami.

Chcecie osobiście przekonać się jak wybrani przez Was Radni spełniają obietnice i jak słuchają głosu i potrzeb społecznych? Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w dn. 18.11.2019 godzina 17.00. Jeśli ktoś chciałby aktywnie wziąć udział w sesji i zabrać głos, ma taką możliwość (Przewodniczący może wg. statutu gminy Błonie udzielić głosu podczas sesji osobie nie będącej radnym). Przyjętym zwyczajem w naszej gminie jest zgłoszenie chęci zabrania głosu, które można przesłać pismem skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej do biura Rady Miejskiej emailem (biuro.rady@um.blonie.pl), a następnie dostarczyć podpisany oryginał do Biura Rady (najpóźniej w dniu sesji). Warto, by osoby zainteresowane włączeniem gminy Błonie do II strefy ZTM oraz innymi naszymi sprawami samorządowymi wzięły aktywny udział w sesji i wyraziły swoją opinię.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie