Pismo informacyjne Pana Burmistrza do Radnych Rady Miejskiej Błonia.

Dzięki uprzejmości Marzeny, możemy podzielić się z Wami pismem, jakie w dniu dzisiejszym trafiło od Pana Burmistrza do Rady Miejskiej Błonia. W piśmie znajdziecie informacje o planowanych “cięciach” w budżecie miasta na rok 2020 spowodowanych ogólną sytuacją w kraju wywołaną epidemią koronawirusa. W naszej ocenie cięcia są zasadne i potrzebne, by móc przetrwać ciężki czas i aby sytuacja ekonomiczno-finansowa naszej gminy utrzymała stabilność. Cieszymy się, że jest w końcu reakcja władz i informacja. Liczymy na sprawne zorganizowanie pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych zgłoszeń od PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy znaleźli się w dramatycznym położeniu i będą chcieli skorzystać z ustawowych zaproponowanych przez urząd zmian. Wyrażamy nadzieję, że większość z nas mieszkańców gminy, rozumie sytuację oraz potrzebę dokonania takich zmian. O szczegółach, zmianach w budżecie, kwotach, będziemy Was informować.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie