Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2020.

Z informacji przekazanych nam przez radną Marzenę Cichewicz, dowiedzieliśmy się jak zaplanowano na rok 2020 pracę Rady Miejskiej w Błoniu. Podobnie jak w ubiegłym roku sesje Rady Miejskiej będą się odbywać w poniedziałki. Nową propozycją przyjętą przez radnych na okres próbny (do czerwca) są zaproponowane przez przewodniczącego Rady wspólne posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej, które będą się odbywać w czwartki poprzedzające poniedziałkowe sesję Rady.

Sesje specjalne Rady Miejskiej będą zwoływane, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z przyjętymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa. Prace komisji problemowych będą się odbywać zgodnie z potrzebami oraz przyjętymi planami prac komisji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie