WYKUP gruntów pod CPK rozpocznie się w 2020. Rozpoczęcie budowy planowane na 2023.

Marcin Horała – wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK stwierdza w wywiadzie:

1. Na potrzeby przyśpieszenia prac związanych z budową wymagana będzie zmiana przepisów prawa by skrócić procedury administracyjne i zmniejszyć ilość wymaganych formalności.

2. W wariancie optymistycznym w 2023 r. ruszą pierwsze prace budowlane.

3. Odbędzie się przetarg na doradcę strategicznego. Trwają rozmowy z właścicielami lotnisk w Singapurze, Seulu, Tokio oraz z niektórymi lotniskami europejskim. Rozmowy mają na celu także należyte przygotowanie się do przetargu na wybór strategicznego doradcy.

4. Polska kontrola nad infrastrukturą strategiczną w sensie własnościowym na pewno zostanie w rękach polskich. Budowa będzie prowadzona częściowo w ramach PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne), partnerem przy budowie i późniejszym operatorem ma być polska firma, pod polską kontrolą.

5. W 2020 planowane jest rozpoczęcie procesu dobrowolnych wykupów gruntów pod CPK. Minister uważa, iż większość gruntów zostanie pozyskana w ten sposób. Niebawem mają rozpocząć się negocjacje.

Wywiad z ministrem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/juz-w-przyszlym-roku-rozpocznie-sie-wykup-dzialek-pod-centralny-port-komunikacyjny,140929.html

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie