Posiedzenie komisji zdrowia, cd. w sprawie SOPREMY

W poniedziałek 17.06.2019 o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Błoniu w sali Rady Miejskiej (2 piętro) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w sprawie działalności firmy Soprema.

Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali przedstawiciele WIOŚ, powiatowego wydziału ochrony środowiska, oraz Dyrektor firmy Soprema. W dniach od 20 marca do 30 kwietnia 2019 r. miała miejsce w fabryce Soprema w Passie kontrola prowadzona przez WIOŚ. Wyniki i zalecenia pokontrolne zostały przekazane m.in. do UM i RM w Błoniu.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie