Poszukiwany..poszukiwana – Podinspektor ds. planowania przestrzennego w UM w Błoniu

Podinspektor ds. planowania przestrzennego.

Czas składania CV upływa 21.01.2023 – wymagane dokumenty należy złożyć w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Błoniu w kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko – podinspektor ds. planowania przestrzennego”. Dokumenty można też wysłać pocztą (UM w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie), decyduje faktyczna data wpłynięcia do urzędu.

Szczegóły dotyczące wymagań, jakie powinien spełniać kandydat oraz dokumenty, jakie musi dostarczyć wraz z cv znajdziecie w treści ogłoszenia, niestety standardy błońskie są, jakie są – brak przy ogłoszeniu wymaganego załącznika – formularza (kwestionariusz osobowy), który jest wymagany przy składaniu papierów.


miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie