Przewodniczący Rady Miejskiej “Królem”?

Sprawa niedotycząca bezpośrednio nas Błoniaków, ale pokazująca, że naszym obowiązkiem, członków wspólnoty samorządowej – mieszkańców, jest rozsądne wybieranie swoich przedstawicieli do władz samorządowych, aby nie musieć wstydzić się ze swoich wyborów tak, jak w Kętach.

O tym, że niektórym osobom władza uderza do głowy i przy osiągnięciu sukcesu postrzeganego np. jako pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej coś dziwnego zachodzi w procesie postrzegania otoczenia, niestety można się przekonać i to zbyt często.

Oto przykład chamskiego zachowania przewodniczącego Rady Miejskiej Kęty Marka Nycza. Na nagraniu z sesji widać, że nie panuje ten pan nad emocjami, zbytnia gestykulacja, przybieranie postawy “atak”. A biedny mieszkaniec stoi i prosi się o przyjęcie wniosku, by mógł zabrać głos podczas sesji. Co robi “król”? Drze wniosek mieszkańca o zabranie głosu i sugeruje mu zmianę leków. Jest takie powiedzenie “cham wyjdzie ze wsi, wieś z chama nigdy” i w tym przypadku, to powiedzenie jest chyba trafne.

O sprawie pisał Portal Samorządowy, link z treścią artykułu poniżej:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/przewodniczacy-podarl-wniosek-mieszkanca-o-udzielenie-glosu,151678.html

Cytując z powyższego artykułu “ Należy docenić zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców, którzy przychodzą na sesję i chcą brać udział w dyskusji. Przecież ich rola w samorządzie nie sprowadza się tylko do brania udziału w wyborach. Mają prawo zabierać głos w czasie sesji, gdy chcą się wypowiedzieć w ważnych dla nich sprawach. Z drugiej strony, uzyskanie mandatu w wyborach nie zwalnia radnego z obowiązku utrzymywania więzi z mieszkańcami” .

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie