Raport o stanie gminy Błonie za rok 2022. Będzie debata na sesji w dn.19.06.2023

 “Raport o stanie gminy” to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Obowiązek przedstawienia takiego raportu został wprowadzony do ustawy o samorządzie gminy, w artykule 28aa w 2018 r. Celem ustawodawcy było zwiększenie społecznego zaangażowania w działanie i funkcjonowanie samorządów.  Przybliżenie mieszkańcom tematyki, problemów, sukcesów samorządów w którym żyją. Niestety w większości samorządów w Polsce przygotowanie przez urząd raportu traktowane jest jako punkt do “odhaczenia”. Jego sporządzeniem zajmują się praktycznie sami urzędnicy, przez co nierzadko nie spełnia on oczekiwań mieszkańców. Himalajami wymagań dla urzędników okazują się niewyobrażalne wg. nich konsultacje z mieszkańcami np. w zakresie, co chcieliby mieszkańcy, aby w takim raporcie było. Informacje o samym raporcie, czy możliwości debaty o nim, także nie są przez urzędy dobrze komunikowane mieszkańcom, przez co w samorządach jest bardzo małe zainteresowanie mieszkańców tematem.[1]

Raport o stanie gminy musi być wg. przepisów przedłożony radnym do 31 maja, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu (sesji absolutoryjnej), mogła odbyć się także debata nad raportem. W tym roku błońscy radni raport dostali 01 czerwca.

Raport powinien być omawiany na początku sesji absolutoryjnej. Na jego temat – w debacie – mogą się wypowiedzieć zarówno radni, jak i mieszkańcy. Mieszkaniec chcący wziąć udział w debacie, w przypadku naszej gminy Błonie musi zebrać 50 podpisów poparcia dla swojego uczestnictwa w debacie i najpóźniej na dzień przed sesją (w Błoniu sesja absolutoryjna, na której będzie omawiany raport planowana jest na 19.06.2023 godz.17.00) złożyć taki wniosek do przewodniczącego rady (złożyć w biurze rady w CK, wniosek do pobrania poniżej).

Zachęcamy zarówno do zapoznania się z treścią raportu o stanie gminy Błonie za rok 2022 jak i do czynnego wzięcia udziału w debacie nad raportem. Zapraszamy na sesję rady 19.06.23.

Druk zgłoszenia do debaty:

Raport o stanie gminy Błonie za rok 2022:


[1] Kto rozmawia o tym co w trawie piszczy? https://siecobywatelska.pl/raport-o-stanie-gminy/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie