Raport o stanie gminy, wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

W poniedziałek 14.06.2021 o godz. 16.00 w sali plenarnej CK w Błoniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Jak czytamy w zaproszeniu na sesję, przedmiotem obrad m.in. będzie debata nad raportem o stanie gminy, przeprowadzenie procedury udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium oraz podjęcie kilku uchwał, w tym uchwał dotyczących:

  • zmiany regulaminu dostarczania przez MPWiK wody i odprowadzania ścieków,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
  • zgody na odpłatne nabycie przez gminę nieruchomości,
  • zmiana w uchwale budżetowej na 2021 oraz w WPF,
  • oraz uchwały w spraw mieszkańca, który złożył do Rady Miejskiej trzy podania, a rada chce przekazać te sprawy do Burmistrza, jako organu wykonawczego.

Już dziś możecie składać Panu Burmistrzowi gratulacje, wotum zaufania i absolutorium OTRZYMA. Większość głosów w radzie, to “rodzina” z komitetu Burmistrza i zaprzyjaźnionego, współdziałającego z Burmistrzem i jego radnymi Forum Samorządowego “jak rodzina”. A, że opozycji w błońskim samorządzie w praktyce brak, nie licząc jednego niezależnego wyjątku, więc wynik głosowania jest już znany.

Na potwierdzenie naszych słów wystarczy spojrzeć na projekty uchwał (projekt nr 279 i 285), które podpisał i przedłożył do publicznej wiadomości w zaproszeniu na sesję Przewodniczący Rady Miejskiej. W projektach tych z góry założony jest wynik. Wynik, poparty chyba przekonaniem, że to jedyny słuszny wynik, wynikający z prostej matematyki, jak i pewnie z bezkrytycznej oceny działalności Burmistrza.  Przewodniczący przygotował projekty wyłącznie w wariancie “rada udziela..”,  nie zakładając, że rada może nie udzielić wotum i absolutorium Burmistrzowi. Co zrobi Przewodniczący w sytuacji, gdy rada nie udzieli wotum zaufania i absolutorium? Na kolanie napisze drugi wariant uchwał? To oczywiście hipotetyczna sytuacja, która nie wydarzy się na posiedzeniu błońskiej Rady Miejskiej, uprzednio musiałoby “zamarznąć piekło”, a poważnie, musiałby być inny skład Rady Miejskiej. Czy to aby, ze strony Przewodniczącego i Rady nie jest brak zachowania minimum przyzwoitości? Czy to nie jest brak zachowania minimum pozorów? A może, jest to pielęgnowanie przekonania, że najważniejsze, aby “rodzina była na swoim” utrzymując zarówno “swoiste standardy” działania w błońskim samorządzie gminnym, jak i stery “jednej, jedynie słusznej władzy”? Wyniki głosowania nad wotum i absolutorium już znacie, teraz pozostaje jedynie gratulować Burmistrzowi.

Polecamy także zapoznać się z projektem uchwały nr 282 dotyczącej odpłatnego nabycia nieruchomości przez gminę. O jaką nieruchomość chodzi? Chodzi o działkę, która w wyniku podziału gruntów wyznaczona została na drogę. Właściciel chce ją sprzedać “po taniości” gminie i jak widać Burmistrz chętnie chce ją kupić. Szkoda tylko, że tak ochoczo Burmistrz nie jest skory do kupna lub przejęcia bezpłatnie (takie oferty też urząd otrzymuje) działek, które od wielu lat są już wyznaczone na drogi, a nawet są drogami i właściciele niejednokrotnie zwracali się z prośbą o ich przejęcie lub odkupienia. Niestety nie mieli oni tyle szczęścia, co właściciel nieruchomości, której dotyczy przedmiotowa uchwała.

Przypomnijmy, że od lat, o czym Burmistrz mówi bez ogródek i publicznie, prowadzona jest przez niego polityka nieodkupowania, nieprzejmowania żadnych działek przeznaczonych na drogi. Wszak ktoś podzielił i sprzedał pole, wziął pieniądze, a teraz oczekuje, że gmina zrobi i będzie utrzymywać mu drogę. Czy to mądra polityka? W bardzo wielu bulwersujących sprawach zdecydowanie nie.

Relację z poniedziałkowego (14.06 – godz. 16) posiedzenia Rady Miejskiej przedstawimy Wam w kolejnym wpisie. Tymczasem gorąco zachęcamy do oglądania transmisji z sesji, a przynajmniej jej części, na którą zdążycie wrócić z pracy. Ustalenie godziny rozpoczęcia sesji na godzinę 16, utrudnia pracującym dotarcie na nią, a także i jej oglądanie w internecie. W szczególności, tym bogatym błońskim informatykom, zarabiającym krocie w Warszawie, dla których nie potrzebna jest II strefa ZTM, podobnie jak dla większości mieszkańców, którzy pewnie z premedytacją wybrali pracę poza Błoniem, bo lubią korki i dojazdy, pomimo oracyjnych zapewnień Burmistrza, że praca w Błoniu jest dla każdego.

Jeśli ktoś z mieszkańców chciałby wziąć udział w debacie nad raportem, musi zebrać 50 podpisów poparcia pod zgłoszeniem o udział w debacie. Niestety Przewodniczący Rady Miejskiej w ramach pluralizmu samorządowego i własnej interpretacji obowiązującego prawa, niezgodnie z tym prawem (co jednoznacznie określa art. 57 par. 4 KPA) wyznaczył czas składania zgłoszeń do końca dnia pracy biura rady w dniu 11.06.2021. Nie dziwi nas taka decyzja, już wielokrotnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu subiektywnie zinterpretował przepisy obowiązującego prawa – taki standard. Jeśli jednak, ktoś chciałby wziąć udział w debacie i zbierze wymagane ustawą podpisy (50 podpisów), to przed sesją Rady Miejskiej w dn.14.06 wg. obowiązujących przepisów ma prawo zgłoszenia się do udziału w debacie. Zgłoszenie powinno zostać przyjęte.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie