Remont DK579 Błonie – Leszno, ogłoszono przetarg.

Po 14 latach, być może doczekamy się wreszcie remontu odcinka drogi DW579 z Błonia do Leszna. Chodzi o “odcinek specjalny”, na którym przez lata dziesiątki właścicieli aut zniszczyło w samochodach zawieszenia i amortyzatory. A dokładnie o odcinek drogi DK579 o długości 5 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 (DK92) w Błoniu do miejsca na wysokości Białutek (Aleja Stu Jesionów), tam gdzie “odcinek specjalny” kończy się, a droga DK579 w stronę Leszna jest już wyremontowana.

Od kilku lat Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planował ten remont. Już w 2018 r. czyniono kroki, by remont przeprowadzić, niestety przetargi ogłaszane wówczas, kończyły się brakiem rozstrzygnięcia.  

Teraz są większe szanse, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i wyłoniony zostanie wykonawca. Sejmik Mazowsza dołożył na ten remont środków finansowych. Trzymajmy wszyscy kciuki, aby MZDW udało się przetarg rozstrzygnąć, a remont jak najszybciej się rozpoczął.

Co MZDW zaplanowało w ramach tego remontu dla nas, dla gminy Błonie?

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 przewiduje się rozebranie całej konstrukcji jezdni oraz jej wymianę. Planuje się uregulowanie szerokości jezdni, wynosić ona będzie 7m, projektowana szerokość poboczy, to 1,5 m.

W terenach zabudowanych w pobliżu skrzyżowań z drogami bocznymi zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5-2,5 m. Na trzech odcinkach wydzielono ścieżki rowerowe, w pobliżu skrzyżowań, w celu odseparowania ruchu rowerowego od ruchu pieszych oraz czytelnego rozwiązania sposobu przekroczenia dróg bocznych. Pomiędzy terenami zabudowanymi przewidziano ciąg pieszorowerowy o szerokości 2,5 m bez odseparowania ruchu rowerów i pieszych.

Na terenie naszej gminy droga DW579 krzyżuje się z kilkoma drogami. Dla nich przewidziano i zaplanowano właściwe skrzyżowania.

Skrzyżowanie z ul. Passowską.

Obecnie ul. Passowską, droga DW 579 przecina pod nienormatywnie ostrym kątem około 40º. W związku z tym, zdecydowano przeprojektować skrzyżowanie na skrzyżowanie o wlotach przesuniętych w prawo. Odległość między wlotami wynosi 104,3 m. Na długości między wlotami zaprojektowano rozdzielone wyspą kanalizującą dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w lewo. Ze względu na odmienne obciążenie ruchem oraz inną strukturę rodzajową pojazdów na obu wlotach zróżnicowano ich parametry geometryczne. Skrzyżowanie z ul. Passowską w km 26+866,20 (strona prawa) zaprojektowano jako skanalizowane z wyspą środkową, na której umieszczono azyl dla pieszych i rowerzystów. Wlot w km 26+970,56 (strona lewa) zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe.

Skrzyżowanie z ul. Lesznowską

Obecnie ul. Lesznowska łączy się z DW 579 pod nienormatywnym kątem ostrym około 40º. W związku z tym skrzyżowanie zaprojektowano pod kątem 90º jako skanalizowane z wyspą środkową, na której umieszczono azyl dla pieszych i rowerzystów. W rejonie skrzyżowania zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Lesznowską oraz do bazy logistycznej „PKS”, do której zaprojektowano również prawo skręt.

Skrzyżowanie z drogą powiatową w stronę m. Wawrzyszewa

Obecnie droga powiatowa łączy się z DW 579 pod nienormatywnym kątem ostrym około 50º. W związku z tym skrzyżowanie zaprojektowano pod kątem 90º jako skrzyżowanie zwykłe bez kanalizacji ruchu. Na drodze głównej zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w drogę powiatową.

Chodniki

Chodniki o szerokości 1,5-2,5 m zaprojektowano w miejscach występowania ruchu pieszych, tj. w obszarze zabudowanym w pobliżu skrzyżowań.

Ścieżki rowerowe

Wydzielone ścieżki rowerowe zaprojektowano w pobliżu skrzyżowań w celu odseparowania ruchu rowerowego od ruchu pieszych oraz czytelnego rozwiązania sposobu przekroczenia dróg bocznych i włączenia się rowerzystów do ruchu na drodze głównej.

Ciąg pieszo-rowerowy

Pomiędzy terenami zabudowanymi przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m bez odseparowania ruchu rowerów i pieszych.

Obecny ruch na drodze, to wg. danych z opisu projektu około 5500 pojazdów na dobę, z czego blisko 80% to samochody osobowe i mikrobusy. Ciężarówki to niecałe 20%.  Ciekawostką transportową jest wynik dla ruchy autobusowego – dwie sąsiadujące gminy Błonie i Leszno, praktycznie bez komunikacji autobusowej – ruch autobusów, to niespełna 0,4 %

Przewidywany całkowity ruch w przyszłości (prognoza na 2041r) to 10 000 pojazdów na dobę.

Teraz pozostaje nam czekać na rozstrzygniecie przetargu, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prać. I pewnie na “atrakcję” analogiczną do tej, która miała miejsce w 2007 r. gdy z wielką pompą, przecinaniem wstęgi, otwierano wyremontowany na terenie miasta Błonia odcinek 1,4 km drogi DW579. Wszak ojców sukcesu, gotowych do zdjęć i rozgłosu po remoncie będzie wielu.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie